Khám phá/Khoa Học
Khoa Học

Khoa Học

Ưu Đãi

Môn khoa học giúp cải thiện rất nhiều kỹ năng quan trọng và cần thiết thông qua trải nghiệm khoa học như: quan sát, so sánh, sáng tạo, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm,…

Trong khóa học khoa học này, bé sẽ biết tạo ra những trò chơi đơn giản ví dụ như dùng...

Xem thêm