Khám phá/Lớp Chủ Đề
Lớp Chủ Đề

Lớp Chủ Đề

Ưu Đãi

Học theo chủ đề là các khóa học với đa dạng các môn học như: Ảo thuật, Đầu bếp, Nhảy múa,... Lựa chọn khóa học này, các bé sẽ được trải nghiệm đa dạng kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, giúp con xây dựng nền tảng kiến thức tự nhiên, xã hội vững chắc, là hành trang...

Xem thêm