Cô Cin Trần

Cô Cin Trần

Cô Cin Trần là nghệ sỹ múa xuất sắc của Vũ Đoàn Phương Việt, với giải biên đạo triển vọng cuộc thi Liên Hoan Nghệ Thuật Múa TP.HCM lần 6
icRating
icRating
Xem đánh giá
Xem danh sách khóa học

Thông tin giáo viên

Cô Cin Trần là nghệ sỹ múa xuất sắc của Vũ Đoàn Phương Việt nhiều năm liền Giải diễn viên triển vọng cuộc thi Chắp Cánh Bay Cao của TC Múa TP.HCM Giải biên đạo triển vọng cuộc thi Liên Hoan Nghệ Thuật Múa TP.HCM lần 6