Cô Harman

Cô Harman

Với nhiều năm kinh nghiệm, Giáo viên Harman là giáo viên tiếng Anh giỏi tại các trường Tiểu học và Cấp hai. Với phương pháp sư phạm đa dạng và linh hoạt phù hợp với các bé từ 2 đến 17 tuổi, Giáo viên Harman đã giảng dạy tại nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ và Tây Ban Nha.
Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TEFL, IELTS
icRating
icRating
Xem danh sách khóa học

Thông tin giáo viên

Với nhiều năm kinh nghiệm, Giáo viên Harman là giáo viên tiếng Anh giỏi tại các trường Tiểu học và Cấp hai. Với phương pháp sư phạm đa dạng và linh hoạt phù hợp với các bé từ 2 đến 17 tuổi, Giáo viên Harman đã giảng dạy tại nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ và Tây Ban Nha.

Khả năng tập trung của các bé ngắn hạn, vì vậy tổ chức một bài học đa dạng hoạt động là một điều cần...

Xem thêm