Cô Hoàng Dung

Cô Hoàng Dung

Cô Hoàng Dung là nghệ sỹ múa xuất sắc của Vũ Đoàn Phương Việt. Nhiều năm liền biên đạo, giáo viên dạy múa cho học sinh biểu diễn và solist nhiều chương trình.
icRating
icRating
Xem đánh giá
Xem danh sách khóa học

Thông tin giáo viên

Cô Hoàng Dung là nghệ sỹ múa xuất sắc của Vũ Đoàn Phương Việt nhiều năm liền Biên đạo, giáo viên dạy múa cho các trường THCS, THPT.... Tham gia biểu diễn và solist nhiều chương trình trên khắp cả nước nhiều năm liền