Cô Hũ Oanh

Cô Hũ Oanh

Cô Hũ Oanh tin rằng mỗi học sinh có khả năng và phương thức tiếp nhận thông tin khác nhau và các bạn sẽ tiếp thu tốt hơn nếu được giảng dạy theo phương pháp phù hợp.
Chứng chỉ IELTS 7.5
icRating
icRating
Xem danh sách khóa học

Thông tin giáo viên

Cô Huỳnh Hũ Oanh có kinh nghiệm giảng dạy gia sư nhiều năm cho các học sinh từ 10 đến 18 tuổi. 
Đạt chứng chỉ IELTS 7.5. 
Cô Hũ Oanh tin rằng mỗi học sinh có khả năng và phương thức tiếp nhận thông tin khác nhau và các bạn sẽ tiếp thu tốt hơn nếu được giảng dạy theo phương pháp phù hợp.

Xem thêm