Khám phá/Giáo viên/Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung
Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung

Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung

Cô Hồng Nhung đã có 10 năm kinh nghiệm dạy toán cho các học sinh lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ôn thi vào 6 và ôn thi vào 10 chất lượng cao.
Tốt nghiệp sư phạm Toán trường đại học Vinh năm 2011.
icRating
icRating
Xem đánh giá
Xem danh sách khóa học

Thông tin giáo viên

  • Cô Hồng Nhung đã có 10 năm kinh nghiệm dạy toán cho các học sinh lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ôn thi vào 6 và ôn thi vào lớp 10 chất lượng cao.
  • Cô dạy nhẹ nhàng , truyền đạt ngắn gọn , xúc tích giúp các con dễ hiểu bài và tiếp thu nhanh.
  • Cô dạy theo từng dạng bài riêng biệt giúp học sinh dễ dàng giải...
Xem thêm