Cô Rita

Cô Rita

Cô Rita đến từ Hoa Kỳ, sở hữu chứng chỉ giảng dạy 150 hour TEFL/TESOL. Giảng dạy nhiều năm mọi lứa tuổi và trình độ ở Hoa Kỳ và Việt Nam.
Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TEFL, TESOL
icRating
icRating
Xem đánh giá
Xem danh sách khóa học

Thông tin giáo viên

  • Cô Rita đến từ Hoa Kỳ, tốt nghiệp cử nhân ngành Tâm Lý Học
  • Sở hữu chứng chỉ giảng dạy 150 hour TEFL/ TESOL
  • Nhiều năm giảng dạy học viên ở mọi lứa tuổi và trình độ ở Hoa Kỳ và...
Xem thêm