Khám phá/Giáo viên/Cô Việt Ảnh
Cô Việt Ảnh

Cô Việt Ảnh

Gia sư Việt Ảnh là cử nhân Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Cô có thế mạnh về môn Toán và có trên 5 năm kinh nghiệm là gia sư cho các học sinh cấp 1 và cấp 2. 
Cử nhân Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.
icRating
icRating
Xem danh sách khóa học

Thông tin giáo viên

  • Gia sư Việt Ảnh là cử nhân Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.
  • Cô có thế mạnh về môn Toán và có trên 5 năm kinh nghiệm là gia sư cho các học sinh cấp 1 và cấp 2.