Khám phá/Giáo viên/Cô Vũ Thương
Cô Vũ Thương

Cô Vũ Thương

Giảng viên đại học Đà Nẵng, 10 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Toán Tiểu học và Cấp 2
icRating
icRating
Xem danh sách khóa học

Thông tin giáo viên

Cô Vũ Thương là giảng viên đại học Đà Nẵng

Có 10 năm kinh nghiệm dạy kèm Toán cho học sinh từ lớp từ 1 đến lớp 9