Khám phá/Giáo viên/Cô Xuân Quỳnh
Cô Xuân Quỳnh

Cô Xuân Quỳnh

Cô Xuân Quỳnh tốt nghiệp ngành Sư phạm Anh trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang là giáo viên giảng dạy Tiếng Anh tại các trung tâm Anh ngữ uy tín tại thành phố
Tốt nghiệp ngành Sư phạm Anh trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
icRating
icRating
Xem danh sách khóa học

Thông tin giáo viên

Tốt nghiệp ngành Sư phạm Anh trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
Cô hiện đang là giáo viên giảng dạy Tiếng Anh tại các trung tâm Anh ngữ uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh
Cô liên kết học tập và đào tạo cùng các trường quốc tế