MC Phúc Hậu

MC Phúc Hậu

MC quen thuộc của các chương trình dành chọ Học sinh Sinh viên TP HCM. Đạt được nhiều giải thưởng: MC Triển Vọng - Mic Vàng Đại học UEF, Top 18 Én Vàng học đường 2019.
icRating
icRating
Xem danh sách khóa học