Khám phá/Giáo viên/Thầy Hoàng Huy
Thầy Hoàng Huy

Thầy Hoàng Huy

Thầy Hoàng Huy là cử nhân ngành Sư phạm Anh trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Thầy có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh thiếu nhi, Anh văn giao tiếp, luyện thi các chứng chỉ Anh ngữ .
Cử nhân ngành Sư phạm Anh trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
icRating
icRating
Xem danh sách khóa học

Thông tin giáo viên

Thầy Hoàng Huy là cử nhân ngành Sư phạm Anh trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Thầy có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh thiếu nhi, Anh văn giao tiếp, luyện thi các chứng chỉ Anh ngữ .