Đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án

Giải đề thi -
đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022

Tổng hợp các đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án thuộc bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

Đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 1

Đề thi thuộc bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm )

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Bài 1 (1 điểm): 

1a. Xem đồng hồ cho biết Nam đi học về lúc mấy giờ?

A. 3 giờ 55 phút                                

B. 11 giờ 15 phút                     

C. 11 giờ kém 15 phút

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 1 câu 1a

1b. Hình dưới đây đã tô màu vào một phần mấy số ô vuông?

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 1 câu 1b

Bài 2 (1điểm): 

2a. Trong tuần này, Hồng đi đến cửa hàng tiện lợi 2 lần, mỗi lần Hồng mua 6 chia nước suối và 8 chai sữa. Biểu thức nào sau đây giúp Hồng tính số chai nước và chai sữa đã mua:

A. 2 x 6 x 8

B. (6 + 8) x 2   

C. 6 + 8 x 2

2b. Hồng đã mua tất cả số chai nước và chai sữa là:

A. 96

B. 22

C. 28

Bài 3 (1 điểm): 

3a. Để cắt tờ giấy dưới đây thành một hình vuông, cần cắt theo đoạn thẳng nào dưới đây:

A. Đoạn thẳng AB

B. Đoạn thẳng AD

C. Đoạn thẳng CD

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 1 câu 3a

3b. Hình bên có:

A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

B. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

C. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giác

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 1 câu 3b

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm )

Bài 1 (1 điểm): Tính nhẩm:

270 : 3   = …………….. 

200 x 4 =  ………………

Bài 2 (1 điểm): Đặt tính rồi tính: 

105 x 6

523 : 7

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm bên dưới:

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 1 bài 3

Bài 4 (1điểm): 

a.  Điền số vào chỗ chấm
………  + 436  = 783 

b. Tính giá trị biểu thức
210 : 6  x 5

Bài 5 (2 điểm): Lần trước, bếp ăn bán trú trường em nhập về 45 lít nước mắm. Do tình hình dịch bệnh covid trở lại, cần hạn chế tiếp xúc giữa người với người nên lần này, bếp ăn nhập về số lít nước mắm gấp 3 lần số lít nước mắm của lần trước. Hỏi cả hai lần trường em nhập về bao nhiêu lít nước mắm?

Giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6 (1 điểm):  Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Nam cùng mẹ chuẩn bị đặt bánh pizza cho buổi tiệc sinh nhật của mình dự kiến tổ chức tại lớp vào thứ Sáu tuần này.

a. Có 34 bạn đến dự tiệc sinh nhật Nam. Cứ 3 bạn thì ăn hết 1 cái bánh. Nam cần đặt tí nhất ….. cái bánh cho buổi tiệc.

b. Buổi tiệc bắt đầu lức 16 giờ kém 15 phút và kéo dài 45 phút. buổi tiệc đó sẽ kết thúc vào lúc …… giờ …… phút.

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) HS khoanh đúng:

Bài 1 (1 điểm):  Học sinh khoanh đúng 1 câu được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

1a. B vì đồng hồ chỉ 11 giờ 15 phút

1b. C vì đã tô màu vào 1/2 số ô vuông

Bài 2 (1 điểm):  Học sinh khoanh đúng 1 câu được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

2a. B vì Biểu thức giúp Hồng tính số chai nước và chai sữa đã mua: (6 + 8) x 2                              

2b. C vì Hồng đã mua tất cả số chai nước và chai sữa là: 28

Bài 3 (1 điểm):  Học sinh khoanh đúng 1 câu được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

2a. C vì Để cắt tờ giấy thành một hình vuông, cần cắt theo đoạn thẳng CD.

2b. C vì hình bên có 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giác

Phần 2 : Tự luận (7 điểm)

Bài 1:  Tính nhẩm:  (1 điểm)    

Học sinh thực hiện đúng 1 phép tính được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

270 : 3 = 90

200 x 4 = 800

Bài 2: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

Học sinh thực hiện đúng 1 phép tính được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 1 bài 2 đáp án

Bài 3: 

Học sinh viết đúng kết quả vào 1 ô trống được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

Số lần lượt cần điền: 690,  264

Vì 115 x 6 = 690;  690 – 426 = 264

Bài 4 (1điểm): Tìm x

Học sinh thực hiện đúng 1 bài được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

a.  Điền số vào chỗ chấm   

347  + 436  = 783

b. Tính giá trị biểu thức

210 : 6  x 5
= 35 x 5
= 175

Bài 5 (2 điểm): 

Bài giải

                    Số lít nước mắm lần này trường em nhập về là:    (0,5 đ)    

45 x 3 = 135 (l) (0,5 đ)

                    Số lít nước mắm cả hai lần trường em nhập về là: (0,5 đ)

35 + 135 = 165 (l) (0,5 đ)

Đáp số: 165 l 

Lưu ý:

Mỗi lời giải đúng: 0,5 điểm

Phép tính đúng, kết quả đúng của mỗi phép tính: 0,5  điểm

Nếu lời giải và phép tính trên sai thì trừ hết điểm toàn bài.

Sai đơn vị hoặc thiếu đáp số trừ: 0,5 điểm

Bài 6 (1 điểm):  Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Học sinh điền số đúng vào ô trống được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

6a. 12

6b. 16 giờ 30 phút

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Đề toán lớp 3 giữa kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 2

Đề thi thuộc bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm )

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Bài 1 (1 điểm): 

1a. Xem đồng hồ cho biết Lan đi học lúc mấy giờ?

A. 6 giờ 45 phút                                

B. 6 giờ 15 phút                     

C. 7 giờ kém 15 phút

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 2 câu 1a

1b. Hình dưới đây đã khoanh tròn vào một phần mấy số cây nấm?

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 2 câu 1b

Bài 2 (1điểm): 

2a. Một cửa hàng nhập về 5 thùng kẹo, mỗi thùng chứa 15 hộp kẹo dừa và 20 hộp kẹo dâu. Biểu thức nào sau đây giúp cửa hàng tính tất cả số hộp kẹo đã nhập về:

A. 15 + 20 x 5 

B. (15 + 20) x 5

C. 5 + 15 x 20

2b. Số hộp kẹo cửa hàng đã nhập về tất cả là:

A. 115 hộp kẹo

B. 305 hộp kẹo

C. 175 hộp kẹo

Bài 3 (1 điểm): 

3a. Mỗi khối gỗ lập phương bên được gắn một chữ cái ở một mặt bất kì. Hỏi mỗi khối có mấy mặt không được gắn chữ?

A. 3 mặt

B. 4 mặt

C. 5 mặt

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 2 câu 3a

3b. Hình bên có:

A. Góc vuông đỉnh C cạnh CD, CA …

B. Góc vuông đỉnh B cạnh BA, BD …

C. Góc vuông đỉnh A cạnh AB, AC …

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 2 câu 3b

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm )

Bài 1 (1 điểm): Tính nhẩm:

500 : 5   = …………….. 

300 x 3 =  ………………

Bài 2 (1 điểm): Đặt tính rồi tính: 

 274  +  365

207  x  4 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3. Nối các phép tính có kết quả bằng nhau:

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 2 bài 3

Bài 4 (1điểm): 

a.  Điền số vào chỗ chấm 
….. : 3 = 70 

b. Tính giá trị biểu thức
36 + 513 : 9

Bài 5 (2 điểm): Để trang trí “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại trường em, khối Hai chuẩn bị được 150 tranh vẽ, bài viết về Bác Hồ. Khối Ba chuẩn bị được gấp đôi số sản phẩm của khối Hai. Hỏi cả hai khối chuẩn bị được tất cả bao nhiêu sản phẩm?

Giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6 (1 điểm):  Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Trong lúc chế biến cá, mẹ Hippo nhặt 45 cái nấm cho vào 3 cái giỏ để làm nguyên liệu nướng 3 con cá to nhất. Biết số nấm ở mỗi giỏ là khác nhau và là các số lẻ liên tiếp. Hỏi số nấm ở mỗi hộp là bao nhiêu?

Trả lời: Số nấm trong 3 giỏ lần lượt là:…….; ……..; ………

Đáp án và lời giải chi tiết Đề toán lớp 3 giữa kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 2

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) HS khoanh đúng:

Bài 1 (1 điểm):  Học sinh khoanh đúng 1 câu được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

1a. B vì đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút

1b. B vì Hình khoanh tròn vào 1/3 số cây nấm

Bài 2 (1 điểm):  Học sinh khoanh đúng 1 câu được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

2a. B vì Biểu thức tính tất cả số hộp kẹo đã nhập về là (15 + 20) x 5 

2b. C vì Số hộp kẹo cửa hàng đã nhập về tất cả là: 175 hộp kẹo.

Bài 3 (1 điểm):  Học sinh khoanh đúng 1 câu được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

2a. C vì mỗi khối có 5 mặt không được gắn chữ.

2b. C vì hình bên có góc vuông đỉnh A cạnh AB, AC …

Phần 2 : Tự luận (7 điểm)

Bài 1:  Tính nhẩm:  (1 điểm)    

Học sinh thực hiện đúng 1 phép tính được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

500 : 5 = 100

300 x 3 = 900

Bài 2: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

Học sinh thực hiện đúng 1 phép tính được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 2 bài 2 đáp án

Bài 3: 

Học sinh nối đúng 2 – 3 phép tính được 0,5 điểm, nối đúng 4 phép tính được 1 điểm

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 2 bài 3 đáp án

Bài 4 (1điểm): Tìm x

Học sinh thực hiện đúng 1 bài được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

a.  Điền số vào chỗ chấm
210 : 3 = 70

b. Tính giá trị biểu thức
36 + 513 : 9
= 36 + 57
= 93

Bài 5 (2 điểm): 

Bài giải

Số sản phẩm khối Ba chuẩn bị được:

150 x 2 = 300 (sản phẩm)

Số sản phẩm cả hai khối chuẩn bị được:

150 + 300 = 450 (sản phẩm)

Đáp số: 450 sản phẩm

Lưu ý:

Mỗi lời giải đúng: 0,5 điểm

Phép tính đúng, kết quả đúng của mỗi phép tính: 0,5  điểm

Nếu lời giải và phép tính trên sai thì trừ hết điểm toàn bài.

Sai đơn vị hoặc thiếu đáp số trừ: 0,5 điểm

Bài 6 (1 điểm):  Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Học sinh điền số đúng vào 3 chỗ chấm được 1 điểm, đúng 2 chỗ chấm được 0,5 điểm.

Số nấm trong 3 giỏ lần lượt là: 13,  15,  17

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Đề toán lớp 3 giữa kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 3

Đề thi thuộc bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm )

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1a. Tùng học lớp bán trú. Xem đồng hồ cho biết Tùng đi học về lúc mấy giờ?

A. 17 giờ 25 phút                                

B. 17 giờ 30 phút                     

C. 18 giờ kém 35 phút

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 3 câu 1b

1b. Hình dưới đây đã khoanh tròn vào một phần mấy số bánh quy con gấu?

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 3 câu 1b

Bài 2 (1điểm):

2a. Tâm đang đọc một quyển sách có 145 trang trong 4 tuần. Mỗi tuần Tâm đọc được 25 trang sách. Biểu thức nào sau đây giúp Tâm tính số trang sách chưa đọc:

A. 145 – 25 – 4

B. 145 – 25 : 4

C. 145 – (25 x 4)

2b. Sau 4 tuần, để đọc hết quyển sách thì số trang sách Tâm cần đọc thêm là:         

A. 30 

B. 45

C. 55

Bài 3 (1 điểm): 

3a. Cho một kiện hàng có dạng khối hộp chữ nhật. Biết kiện hàng được xếp từ nhiều thùng nhỏ hình lập phương, mỗi thùng nhỏ hình lập phương này đựng được 2 l dầu thực vật.

A. Kiện hàng có 30 l dầu. 

B. Kiện hàng có 45 l dầu.

C. Kiện hàng có 90 l dầu.

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 3 câu 3a

3b. Hình bên có:

A. 5 hình khối trụ, 3 hình khối cầu

B. 2 khối hộp chữ nhật, 2 hình khối cầu

C. 3 hình khối trụ, 3 hình khối cầu

D. 2 khối hộp chữ nhật, 2 hình khối trụ

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 3 câu 3b

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm )

Bài 1 (1 điểm): Tính nhẩm:

700 : 7   = …………….. 

100 x 6 =  ………………

Bài 2 (1 điểm): Đặt tính rồi tính: 

123 x 4   

394 : 6

                                                      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3 (1 điểm):  Sắp xếp các phép tính sau theo kết quả từ bé đến lớn bằng cách đánh số từ 1 đến 4 vào ô trống:

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 3 bài 3

Bài 4 (1 điểm): Tìm x

a. 208 :  x =  8

b.  x  +  17  =  96

Bài 5 (1điểm): 

a.  Điền số vào chỗ chấm 
208 :  ……… =  8 

b. Tính giá trị biểu thức
2 x (211 – 60)

Bài 6 (2 điểm): Một cửa hàng thiết bị y tế buổi sáng bán được 87 hộp khẩu trang, buổi chiều bán được gấp 4 lần số hộp khẩu trang bán trong buổi sáng. Hỏi số hộp khẩu trang bán được trong cả hai buổi là bao nhiêu?

Giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 7 (1 điểm):  Có 60 bạn học sinh.

a. Nếu số học sinh chia đều vào các nhóm, mỗi nhóm có 5 bạn thì chia được ……. nhóm.

b. Nếu chia đều vào 4 nhóm thì mỗi nhóm có ………… học sinh.

Đáp án và lời giải chi tiết Đề toán lớp 3 giữa kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 3  

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) HS khoanh đúng:

Bài 1 (1 điểm):  Học sinh khoanh đúng 1 câu được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

1a. B vì đồng hồ chỉ 17 giờ 30 phút

1b. A vì Hình khoanh tròn vào 1/4 số bánh quy con gấu.

Bài 2 (1 điểm):  Học sinh khoanh đúng 1 câu được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

2a. C vì Biểu thức tính số trang sách chưa đọc là 145 – (25 x 4)

2b. B vì số trang sách Tâm cần đọc thêm là: 45

Bài 3 (1 điểm):  Học sinh khoanh đúng 1 câu được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

2a. C vì Kiện hàng có 45 thùng hình lập phương nhỏ nên kiện hàng có 90 l dầu (45 x 2 = 90)

2b. C vì hình bên có 3 hình khối trụ, 3 hình khối cầu

Phần 2 : Tự luận (7 điểm)

Bài 1:  Tính nhẩm:  (1 điểm)    

Học sinh thực hiện đúng 1 phép tính được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

700 : 7 = 100

100 x 6 = 600

Bài 2: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

Học sinh thực hiện đúng 1 phép tính được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 3 bài 2 đáp án

Bài 3: 

Học sinh viết đúng kết quả vào 2 – 3 ô trống được 0,5 điểm, viết đúng kết quả 4 ô trống được 1 điểm

đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2 năm 2022 đề 3 bài 3 đáp án

Bài 4 (1điểm): Tìm x

– Học sinh thực hiện đúng 1 bài đạt 0.5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

a.  208 :  x =  8
x =  208 : 8 
x =  26

b.  x   + 17   =  96
x             =  96 – 17
x             =  79    

Bài 5 (1điểm): 

a.  Điền số vào chỗ chấm 

208 :  26 =  8

b. Tính giá trị biểu thức

2 x (215 – 60)
= 2 x 155
= 310

Bài 5 (2 điểm): 

Bài giải

Số hộp khẩu bán được trong buổi chiều:

87 x 4 = 348 (hộp)

Số hộp khẩu trang bán được trong cả hai buổi:

348 + 87  = 435 (hộp)

Đáp số: 435 hộp

Lưu ý:

Mỗi lời giải đúng: 0,5 điểm

Phép tính đúng, kết quả đúng của mỗi phép tính: 0,5  điểm

Nếu lời giải và phép tính trên sai thì trừ hết điểm toàn bài.

Sai đơn vị hoặc thiếu đáp số trừ: 0,5 điểm

Bài 6 (1 điểm):  

Học sinh điền số đúng vào chỗ chấm được 0,5 điểm (0,5 x 2 = 1 điểm)

6a. 12

6b. 16 

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Bình luận đã bị đóng.