Tìm Số Trung Bình Cộng: Phương Pháp Giải Và Bài Tập

Góc học tập -
tìm số trung bình cộng

Tìm số trung bình cộng là một trong những phần kiến thức quan trọng của các em học sinh học tiểu học. Để giúp bé nắm vững các dạng toán tìm số trung bình cộng lớp 4 cũng như có thể luyện tập số trung bình cộng lớp 4, ba mẹ hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của POPS Kids Learn nhé!

Trung bình cộng là gì?

Số trung bình cộng là gì lớp 4 là câu hỏi thường gặp đối với các bé tiểu học. Trung bình cộng của số là một trong những khái niệm cơ bản trong kiến thức toán 4. Tính số trung bình cộng là phép tính lấy tổng của nhiều số hạng rồi chia cho số các số hạng vừa lấy tổng.

Các dạng bài tập và phương pháp giải toán trung bình cộng

Dưới đây, POPS Kids Learn sẽ giới thiệu đến các em học sinh các dạng toán trung bình cộng lớp 4 cơ bản: 

Dạng 1: bài tập số trung bình cộng lớp 4 khi biết tổng của chúng

Ví dụ 1: Tìm số trung bình cộng toán lớp 4

Bài toán tìm số trung bình cộng của lớp 4: Tìm trung bình cộng của 2 số 25 và x biết tổng của chúng là 60. Tìm x và số trung bình cộng của 2 số đó.

Cách giải:

  • Bước 1: cách tính số trung bình cộng lớp 4 với bước đầu tiên là tìm x. 

Theo đề ra, ta có: x + 30 = 60. Suy ra x = 60 – 25 = 35

  • Bước 2: Lấy tổng chia cho 2 là ra được số trung bình cộng của 2 số đó.

Ta có số trung bình cộng của 25 và 35 là: 60:2 = 30

  • Bước 3: Đáp số: 30
bài tập về tìm số trung bình cộng lớp 4
Các dạng bài trung bình cộng lớp 4 là phần kiến thức quan trọng trong chương trình tiểu học

Dạng 2: Toán lớp 4 trung bình cộng của hai số

Ví dụ 2: tính số trung bình cộng lớp 4

Tìm trung bình cộng của các số sau 34 và 12?

Bài giải:

Tổng của hai số là:

34 + 12 = 46

Trung bình cộng của hai số là:

46 : 2 = 28

Đáp số: 28

Ví dụ 3: dạng toán tìm số trung bình cộng lớp 4 từ 3 số trở lên: 

Một số bài toán về trung bình cộng lớp 4: Tìm trung bình cộng của 3 số lần lượt là 10, 31, 55.

Cách tính trung bình cộng lớp 4:

  • Bước 1: Tính tổng của ba số hạng đã cho.
  • Bước 2: Lấy tổng đó chia cho 3 ta được số trung bình cộng của ba số đó.
  • Bước 3: Kết luận.

Bài làm:

Tổng của ba số là:

10 + 31 + 55 = 96

Trung bình cộng của ba số là:

96 : 3 = 32

Đáp số: 32

Dạng 3: Tìm số hạng khi biết tổng và trung bình cộng

Số trung bình cộng toán lớp 4 được tính như sau: trung bình cộng = Tổng các số hạng vừa tìm được : số các số hạng có trong bài toán

Bài tập số trung bình cộng lớp 4: Tổng của các số hạng là 600. Trung bình cộng của chúng là 120. Hỏi tổng đó có bao nhiêu số hạng?

Bài làm

Tổng đó có số số hạng là:

600 : 120 = 5

Đáp số: 5

Dạng 4: Tìm số hạng chưa biết khi biết trung bình cộng của các số

Ngoài toán lớp 4 trung bình cộng của hai số thì còn có 1 dạng toán nữa là bài toán tìm số trung bình cộng lớp 4 khi đã biết trung bình cộng của các số đó.

Ví dụ 4: tìm số trung bình cộng của lớp 4 

Trung bình cộng của 3 số bằng 15, biết trung bình cộng của số thứ nhất với số thứ hai bằng 4. Tìm số thứ ba còn thiếu.

Bài làm

Tổng của ba số là:

3 x 15 = 45

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là:

2 x 4 = 8

Số thứ ba là:

45 – 8 = 37

Đáp số: 37

ôn tập trung bình cộng lớp 4
Một trong các dạng bài trung bình cộng lớp 4 và cách giải

Dạng 5: Tính trung bình cộng của các số liên tiếp cách đều nhau

Cách giải: cách tìm số trung bình cộng lớp 4 của một dãy số với các số liền kề nhau, bé cần phải cộng số nhỏ nhất và số lớn nhất của dãy số đó rồi chia cho 2.

Ví dụ 5: luyện tập tìm số trung bình cộng lớp 4 từ 80 đến 120.

Bài giải:

Trung bình cộng của dãy số là:

(80 + 120) : 2 = 100

Đáp số: 100

Dạng 6: Dạng toán ít hơn, nhiều hơn hoặc bằng trung bình cộng

Dạng toán bằng trung bình cộng

Ví dụ 6: cách tìm số trung bình cộng lớp 4

Thùng đầu tiên chứa 32 lít xăng, thùng thứ 2 chứa 36 lít xăng. Thùng thứ 3 chứa số lít xăng bằng số trung bình cộng của hai thùng trên. Tính số lít xăng của thùng thứ 3.

Bài làm:

Số lít xăng của thùng thứ ba là:

(32 + 36) : 2 = 34 (lít)

Đáp số: 34 lít dầu

Dạng toán nhiều hơn trung bình cộng

Ví dụ 7: An có 40 bông hoa, Bình có 15 bông hoa, Hoa có số viên kẹp nhiều hơn trung bình cộng của 3 bạn là 3 viên. Hỏi bạn Hoa có bao nhiêu bông hoa?

Bài làm:

2 lần trung bình cộng số bông hoa của ba bạn là:

40 + 15 + 3 = 58 (bông hoa)

Trung bình cộng số kẹo của ba bạn là:

58 : 2 = 29 (viên kẹo)

Số kẹo của Hà là:

29 + 3 = 31 (bông hoa)

Đáp số: 31 bông hoa

Dạng toán ít hơn trung bình cộng

Nói về các bài toán tìm số trung bình cộng lớp 4 thì ba mẹ không thể bỏ qua các dạng toán ít hơn trung bình cộng. Để giúp bé hiểu hơn về dạng toán này, phụ huynh hãy cho bé làm quen với dạng toán trung bình cộng lớp 4 có lời giải dưới đây nhé:

Ví dụ 8: bài tập toán tìm số trung bình cộng lớp 4

Lan có 11 quyển truyện, Mai có 4 quyển truyện, Trang có số vở ít hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 2 quyển truyện. Hỏi Trang có bao nhiêu quyển truyện?

Cách tìm số trung bình cộng toán lớp 4:

Bài giải

2 lần trung bình cộng số vở của Lan và Mai là:

11 + 4 = 15 (quyển truyện)

Số vở trung bình của cả ba bạn là:

15 : 3 = 5 (quyển truyện)

Số vở của Trang là:

5 – 2 = 3 (quyển truyện)

Đáp số: 3 quyển truyện

cách tính trung bình cộng lớp 4
Các bước giải bài toán về tìm số trung bình cộng lớp 4

Dạng 7: Bài toán tính tuổi có chứa trung bình cộng

Ngoài những bài tập về tìm số trung bình cộng lớp 4 kể trên thì cách tính trung bình cộng của lớp 4 về tính tuổi cũng rất quan trọng. Trong những bài toán trung bình cộng của hai số toán lớp 4 thì đây là dạng toán khó mà bé thường gặp phải.

Ví dụ 8: tìm số trung bình cộng lớp 4

Trung bình cộng số tuổi của ba, mẹ và Tín là 40 tuổi. Nếu không tính tuổi của bố thì trung bình cộng số tuổi của mẹ và Tín là 22 tuổi. Hỏi bố Tín bao nhiêu tuổi?

Bài làm

Tổng số tuổi của bố, mẹ và Tín là

40 x 3 = 120 (tuổi)

Tổng số tuổi của mẹ và Cúc là:

22 x 2 = 44 (tuổi)

Tuổi của bố Hoa là:

90 – 48 = 42 (tuổi)

Đáp số: 42 tuổi

Một số bài toán trung bình cộng lớp 4

Để có thể ôn tập về tìm số trung bình cộng lớp 4 một cách tốt nhất, cách tốt nhất là ba mẹ hãy cho bé làm bài tập thật nhiều để ghi nhớ kiến thức. Ngoài ra, đây cũng là cách ôn tập về số trung bình cộng lớp 4 hiệu quả vì bé sẽ biết cách vận dụng ý thuyết vào thực hành.

Bài 1: luyện tập tìm số trung bình cộng lớp 4

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 25, 43, 15, 26 và 2

b) 10, 12, 40 và 20

Bài 2: bài toán về số trung bình cộng lớp 4

Trung bình cộng số gạo hai kho là 74 tấn. Nếu thêm vào kho thứ nhất 8 tấn và kho thứ hai 16 tấn thì số gạo mỗi kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo?

Bài 3: Trung bình cộng của 7 số là 16. Do thêm số thứ tám nên trung bình cộng của tám số là 17. Tìm số thứ tám đó.

Bài 4: Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 1256, trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 1329, trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 1348. Tìm ba số đó.

Bài 5:  Tìm trung bình cộng của các số sau: số tròn chục từ 10 đến 90.

Bài 6: Trung bình cộng của mẹ và Hùng là 23 tuổi, mẹ hơn Hùng 22 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.

Bài 7: Trung bình cộng của hai mẹ con là 25 tuổi. Biết mẹ lớn hơn con 28 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người?

Bài 8: Trung bình cộng của hai số là 515, số lớn hơn số bé 32 đơn vị. Tìm hai số đó.

Bài 9: Năm nay trung bình cộng số tuổi của hai ông cháu là 39 tuổi. Hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi? Biết rằng năm nay cháu 10 tuổi,

Bài 10: Một giáo viên dạy thể dục theo dõi quãng đường chạy của 10 học sinh (tính theo mét) và tính được trung bình mỗi học sinh chạy được 30 mét. Do có thêm một học sinh đăng ký chạy sau, nên khi học sinh này chạy xong giáo viên tính thì trung bình mỗi học sinh chạy được 32 mét. Tính quãng đường học sinh đăng ký đã chạy

Bài 11:

a) Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên từ 20 đến 28.

b) Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên lẻ từ 31 đến 45.

Bài 12: Trung bình cộng tuổi ông, tuổi bố và tuổi cháu là 40 tuổi. Trung bình cộng số tuổi của bố và cháu là 23 tuổi. Biết ông hơn cháu 54 tuổi. Tìm số tuổi của mỗi người.

Bài 13: Một kho gạo, ngày thứ nhất xuất 180 tấn, ngày thứ hai xuất 270 tấn, ngày thứ ba xuất 156 tấn. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đã xuất được bao nhiêu tấn gạo ?

Bài 14: 

a) Tìm số trung bình cộng của tất cả các số có ba chữ số khác nhau được lập ra từ ba chữ số 2, 8, 5.

b) Với 4 chữ số 2, 5, 6, 9. Có thể viết bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau? Tính trung bình cộng các số đó.

Bài 15: Hồng và Thu trồng cây ở vườn trường. Ngày đầu 2 bạn trồng được 24 cây, ngày sau trồng được 32 cây. Hỏi trung bình mỗi ngày, một bạn trồng được bao nhiêu cây?

Đọc thêm: “Tổng hợp kiến thức và công thức Toán học lớp 4 cho trẻ

ôn tập về tìm số trung bình cộng lớp 4
Một số bài toán trung bình cộng lớp 4 không thể bỏ qua trung bình cộng của dãy số cách đều

Toán nâng cao lớp 4 tìm số trung bình cộng

Ví dụ 1: Tìm trung bình cộng của các số: 1, 5, 8, 10,

Giải:

Tổng của các số là: 1 + 5 + 8 + 10 = 24

Số các số hạng là : 4

Vậy, trung bình cộng của các số đã cho là: 24 : 4 = 6

Phương pháp giải bài toán trung bình cộng:

  • Bước 1: Xác định các số hạng có trong bài toán
  • Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được
  • Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng vừa tìm được : số các số hạng có trong bài toán

Ví dụ 2:

Khối 4 của trường em gồm lớp 4A, 4B và 4C. Lớp 4A có 21 học sinh, lớp 4B có 23 học sinh, lớp 4C có 22 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Giải:

Số các số hạng ở đây là 3.

Tổng các số hạng bằng tổng học sinh của 3 lớp cộng lại = 21 + 23 + 22 = 66

Vậy trung bình mỗi lớp có: 66 : 3 = 22 (học sinh)

Đáp số: 22

Ví dụ 3: Tính trung bình cộng của dãy số từ 100 đến 110.

Giải

Ta có dãy số từ 100 đến 110 là: {100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110}

– Nếu làm theo đúng là cộng tất cả các số rồi chia cho 10:

Trung bình cộng: ( 100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110) : 11 = 105

– Nếu chúng ta chỉ cộng số lớn nhất với số bé nhất rồi chia cho 2:

Trung bình cộng = (100+110): 2 =105

Đáp số của cả 2 cách là: 105

Tham khảo: “Trò chơi Toán học lớp 4 giúp rèn luyện trí thông minh

Trên đây, POPS Kids Learn đã chia sẻ đến ba mẹ và các em học sinh những kiến thức bổ ích liên quan đến toán tìm số trung bình cộng. Hi vọng qua bài viết này, các em sẽ ôn tập trung bình cộng lớp 4 cũng như biết cách tính số trung bình cộng lớp 4. Chúc các em học thật tốt môn toán, đặc biệt là phần tính số trung bình cộng lớp 4 các em nhé!

Bình luận đã bị đóng.