Đề thi Toán lớp 5 năm học 2022 – 2023 có đáp án

Giải đề thi -
Đề thi Toán lớp 5 năm 2022 2023

Đề thi Toán lớp 5 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 1

Đề Thi thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3.

Bài 1 (0,5 điểm): Số thập phân gồm: 4 đơn vị, 5 phần trăm được viết là:

A. 40,5

B. 4,05

C. 4,50 

D. 0,45

Bài 2 (0,5 điểm): 3248 dm3 = ………m3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 3,248

B. 324,8

C. 32,48

D. 32480 

Bài 3 (0,5 điểm): Các số thập phân 8,234; 6,348; 4,957; 8,023 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A.  8,234; 6,348; 4,957; 8,023.

C.  8,234; 8,023; 6,348; 4,957.  

B.  4,957; 6,348; 8,023; 8,234. 

D.  8,234; 4,957; 8,023; 6,348.  

Bài 4 (0,5 điểm): Một hình lập phương có cạnh 5cm. Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:  

A. 25cm2

B. 100cm2

C. 125cm2

D. 150cm2

Bài 5 (1điểm): Bảo đi xe đạp trong thời gian 2 giờ 30 phút với vận tốc 14 km/giờ. Quãng đường Bảo đã đi là:

A. 25 km  

B. 28 km

C. 35 km

D. 53 km

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 49,63 – 27,82

b) 59, 52 : 48

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) 6 giờ 27 phút + 3 giờ 15 phút

d) 16 phút 8 giây x 3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2 (1 điểm):

a)Tính bằng cách thuận tiện

8,7 × 12,4 + 1,3 × 12,4 

b)Tính giá trị biểu thức:

5 giờ 12 phút × 4 – 9 giờ 35 phút

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3 (1 điểm): Tìm x

a)  58,63 – x = 15,79  

b)  x : 3,6 = 4,2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4 (2 điểm): Quãng đường từ TP Hồ Chí Minh đi Phan Thiết dài 176 km. Lúc 6 giờ 45 phút, một ô tô đi từ TP Hồ Chí Minh đến Phan Thiết với vận tốc 55 km/giờ. Cùng lúc đó, một xe máy đi từ Phan Thiết về TP Hồ Chí Minh với vận tốc bằng  vận tốc của ô tô. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5 (1 điểm): Nhân dịp lễ 30/4, siêu thị đồng loạt giảm giá 15% tất cả các sản phẩm. Bạn Nam thích đôi giày màu xanh được niêm yết giá 340 000 đồng. Em hãy tính dùm bạn Nam số tiền phải trả để mua mua đôi giày sau khi được giảm giá nhé!

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi Toán lớp 5 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 1 

PHẦN 1: (3 điểm)

HS khoanh tròn đúng từ câu 1 đến câu 4: đạt mỗi câu 0,5đ/câu (0,5đ x 4 = 2đ)                                                                            

Bài 1. B. 4,05  vì  Số thập phân gồm: 4 đơn vị, 5 phần trăm được viết là: 4,05 

Bài 2. A. 3,248  vì   đổi 3248 dm3 = 3,248 m3.

Bài 3. C. 8,234; 8,023; 6,348; 4,957  vì đây là dãy số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé 

Bài 4. D. 150 cm2  vì Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: 5 x 5 x 6 =   150 (cm2)

HS khoanh tròn đúng câu 5 đạt 1 điểm                    

Bài 5. C. 35 km  vì đổi 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ. Quãng đường Bảo đã đi là:  14 x 2,5 = 35 (km)

PHẦN 2: (7 điểm) 

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện đúng 0,5 điểm/ bài (0,5đ x 4 = 2đ)

Đề thi Toán lớp 5 năm học 2022 đề 1 bài 1

 Bài 2: (1 điểm) Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm

a)  8,7 × 12,4 + 1,3 × 12,4 

=  ( 8,7 + 1,3 )  ×   12,4

= 10  ×   12,4

=       124

b) 5 giờ 12 phút × 4 – 9 giờ 35 phút

=  20 giờ 48 phút  – 9 giờ 35 phút

=     11 giờ 13 phút 

Bài 3: (1 điểm)  Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm                              

a)  58,63 – x = 15,79

x=  58,63 – 15,79

x =  42,84

=       124

b)  x : 3,6  = 4,2  

x          = 4,2 × 3,6

x         = 15,12

Bài 4: (2 điểm) Mỗi bước tính đúng đạt 0,5 điểm                  

 Vận tốc của xe máy là:

55 : 5 x 3 = 33 (km/giờ)

Tổng vận tốc của ô tô và xe máy là:

(Tống vận tốc của 2 xe là)

55 + 33 = 88 (km/ giờ)

Thời gian đi để ô tô gặp xe máy là:

(Thời gian 2 xe đi để gặp nhau là)

176 : 88 = 2 (giờ)

Hai xe gặp nhau lúc:

(Ô tô gặp xe máy lúc hoặc thời điểm 2 xe gặp nhau)

6 giờ  45 phút + 2 giờ = 8 giờ 45 phút

Đáp số: 8 giờ 45 phút

Bài 5: (1 điểm)  

Mỗi bước tính đúng đạt 0,5 điểm

Số tiền được giảm là:

340 000 : 100 x 15 = 51000 (đồng)

Số tiền phải trả để mua đôi giày sau khi được giảm giá:

340 000 – 51000 =  289 000 (đồng) 

Đáp số: 289 000  đồng

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Đề thi Toán lớp 5 năm 2022 – 2023 có đáp án – Đề 2

Đề Thi thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3.

Bài 1 (0,5 điểm):  4 57 = …… Phân số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A.  457

B. 277

C. 337

D. 167

Bài 2 (0,5 điểm):   Tỉ số phần trăm của 36cm và 45cm là:

A. 80%

B. 80cm

C. 0,8%

D. 0,8cm

Bài 3 (0,5 điểm):  14m3 60dm3 = 14,06 …….. Đơn vị thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. cm3

B. dm3

C. lít

D. m3

Bài 4 (0,5 điểm):  2 ngày 15 giờ = ……. giờ

A. 39

B. 63  

C. 135

D. 215

Bài 5 (0,5 điểm):  Một khối ru-bic hình lập phương có diện tích toàn phần là 6dm2. Vậy khối ru-bic đó có cạnh dài:

A. 1cm

B. 1dm

C. 10dm

D. 1,2dm

Bài 6 (0,5 điểm):  Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 1,2m và 2,6m; chiều cao là 5m. Vậy diện tích của hình thang đó là:

A. 38m2

B. 4,4m2

C. 19m2

D. 9,5m2

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a. 479,189 + 80,29

b. 98,67 – 77,934

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2 (2 điểm):

a. Tính:98,08 – 34,03 x 1,9

b. Tìm y:  y x 7,7 = 9,24 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3 (2 điểm): Thành phố Hồ Chí Minh cách Cà Mau 285km. Lúc 8 giờ 15 phút, một người đi xe ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh về Cà Mau với vận tốc 40km/giờ. Cùng lúc đó, một người chạy xe máy đi từ Cà Mau để đến thành phố Hồ Chí Minh với vận tốc 36km/giờ. Hỏi:

a) Hai xe sẽ gặp nhau lúc mấy giờ?

b) Chỗ hai xe gặp nhau cách Thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4 (1 điểm): Trong giờ thủ công, cô giáo yêu cầu học sinh chuẩn bị các mảnh giấy màu có kích thước như hình vẽ để làm phần thân và đuôi cá. Em hãy tính diện tích giấy màu mà học sinh cần chuẩn bị để làm chú cá trên.

Đề thi Toán lớp 5 năm học 2022 đề 1 Đề thi Toán lớp 5 năm học 2022 đề 2 bài 4

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi Toán lớp 5 năm 2022 – 2023 – Đề 2

PHẦN I: (3 điểm)

HS khoanh tròn đúng mỗi câu đạt 0,5đ/câu (0,5đ x 6 = 3đ) 

Bài 1. C.  337 vì  457 = 4 x 7 + 57 = 337

Bài 2. A.  80%  vì Tỉ số phần trăm của 36cm và 45cm là 36 : 45 = 0,8 = 80%

Bài 3. D.  m3  vì 14m3 60dm3 = 14,06 m3

Bài 4. B. 63 vì 2 ngày 15 giờ = 63 giờ (24 x 2 + 15= 63)

Bài 5. B. 1dm vì diện tích 1 mặt là 6 : 6 = 1 (dm2). Vì 1 x 1 = 1 (dm2) nên khối ru-bic đó có cạnh dài là 1dm

Bài 6. D. 9,5m2 vì diện tích của hình thang đó là 1,2 + 2,6) x 5 : 2 = 9,5 (m2 )

PHẦN II: (7 điểm) 

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện đúng 0,5 điểm/ bài (0,5đ x 4 = 2đ)

Đề thi Toán lớp 5 năm học 2022 đề 2 bài 1

Bài 2: (2 điểm) Mỗi câu đúng đạt 1 điểm

a. Tính:       

98,08 – 34,03 x 1,9

=  98,08  – 64,657         (0,5đ)

=     33,423               (0,5đ)

b.  Tìm y:                                                      

y x 7,7 = 9,24       

y      = 9,24 : 7,7 (0,5đ)

y          = 1,2            (0,5đ)

Bài 3: (2 điểm)

Tổng vận tốc của ô tô và xe máy là:

40 + 36 = 76 (km/giờ)

Thời gian hai xe phải đi để gặp nhau: 

285 : 76 = 3,75 (giờ)

3,75 giờ = 3 giờ 45 phút

a) Hai xe sẽ gặp nhau lúc:

8 giờ 15 phút + 3 giờ 45 phút = 12 giờ

b) Chỗ hai xe gặp nhau cách thành phố Hồ Chí Minh:

40 x 3,75 = 150 (km)

Đáp số: a) 12 giờ, b) 150 km

Bài 4: (1 điểm)

Diện tích giấy màu để làm chú cá đó bằng diện tích của 2 hình tròn có đường kính 4cm.

Bán kính của của hình tròn:

4 : 2 = 2 (cm)

Diện tích giấy màu học sinh cần chuẩn bị để làm chú cá đó

(2 x 2 x 3,14) x 2 = 25,12 (cm2)Đáp số: 25,12 cm2

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Đề ôn thi toán lớp 5 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 3

Đề Thi thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3.

Bài 1 (0,5 điểm):  Một số thập phân gồm có 4 phần mười, 6 phần trăm và 1 phần nghìn là:

A. 0,461  

B. 4,61

C. 06,41

D. 46,1

Bài 2 (0,5 điểm):  3,52 m3 được viết dưới dạng đơn vị dm3 là:

A. 35,2 dm3

B. 352  dm3

C. 3520 dm3   

D. 35200 dm3

Bài 3 (0,5 điểm):  Chữ số 6 trong số thập phân 432,156 có giá trị là:

A. 610000 

B.  61000

C.  610

D.    6100

Bài 4 (0,5 điểm):  Một thùng đựng dầu hình hộp chữ nhật có 3 kích thước lần lượt là: 6dm, 4dm và 3dm. Vậy thể tích thùng dầu đó là:  

A. 60dm2

B. 72dm2

C. 72dm3

D. 60 dm3

Bài 5 (1 điểm):  Mẹ em đi bộ từ nhà ra chợ với vận tốc 4,8km/giờ thì mất 6 phút. Quãng đường từ nhà em đến chợ dài:

A. 28,8 km 

B. 28,8 m

C. 48 m   

D. 480 m

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a.  35,48  4,5 

b. 8,46 : 3,6

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c.  7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng

        d. 14 ngày 15 giờ  –  3 ngày 17 giờ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2 (1 điểm):  Tính giá trị biểu thức  

120 –  90,5  :  2,5       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3 (1 điểm):  Tìm x;

                                         x – 23,58  =  90,7

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4 (2 điểm): Ngày chủ nhật, Nam đi bộ từ nhà lúc 7giờ10 phút để đến nhà Bình với vận tốc 4km/giờ. Cùng lúc ấy, Bình cũng đi xe đạp từ nhà mình đến nhà Nam với vận tốc gấp đôi vận tốc của Nam. Hai bạn gặp nhau lúc 7giờ16 phút. Tính khoảng cách từ nhà Nam tới nhà Bình ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5 (1 điểm): Nhân dịp Kỉ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, siêu thị giảm giá 20%  tất cả các mặt hàng gia dụng. Mẹ Lan mua một nồi cơm điện được giảm giá số tiền là 250 000 đồng. Tính số tiền mẹ Lan phải trả khi mua nồi cơm điện đó?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và lời giải chi tiết Đề ôn thi toán lớp 5 năm học 2022 – 2023 – Đề 3

PHẦN I: (3 điểm)

HS khoanh tròn đúng mỗi câu 1 đến 4 đạt 0,5đ/câu (0,5đ x 4 = 4đ) 

Bài 1. A. 0,461 vì Một số thập phân gồm có 4 phần mười, 6 phần trăm và 1 phần nghìn là  0,461

Bài 2. C. 3520 dm3 vì đổi 3,52 m3 = 3 520 dm3

Bài 3. B. 61000   vì chữ số 6 trong số thập phân 432,156 ở hàng phần nghìn nên có giá trị là 61000   

Bài 4. C. 72dm3 vì thể tích thùng dầu đó là:   6 x 4 x 3 = 72 (dm3)

HS khoanh tròn đúng câu 5 đạt 1đ

Bài 5. D. 480 m vì 6 phút = 110 giờ. Vậy quãng đường từ nhà em đến chợ dài: 4,8 x 110 = 0,48 (km) = 480 (m)

PHẦN II: (7 điểm) 

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện đúng 0,5 điểm/ bài (0,5đ x 4 = 2đ)

Đề thi Toán lớp 5 năm học 2022 đề 3 bài 1

 Bài 2: Tính giá trị biểu thức (1 điểm) 

120 – 90,5 : 2,5                                  

= 120  –  36,2    (0,5)                                           

=  83,8        (0,5)

Bài 3: Tìm x (1 điểm)

x – 23,58 = 90,7

x = 90,7 + 23,58 (0,5)

x = 114,28      (0,5)

Bài 4: (2 điểm)            

Bài giải

Nam và Bình gặp nhau sau :

7 giờ 16 phút – 7 giờ 10 phút  =  6 phút  = 0,1 (giờ )

Vận tốc xe đạp của Bình :

4 x 2  =   8 ( km/giờ ) 

Tổng vận tốc của Nam và Bình :

4  + 8   = 12 ( km/giờ )

Khoảng cách từ nhà Nam tới nhà Bình là :

12  x 0,1 =   1,2 (km)

Đáp số:    1,2 km

Bài 5: (1 điểm)                            

Bài giải

Giá gốc của nồi cơm điện là : 250 000 x 100 : 20 = 1 250 000 ( đồng )  

Số tiền mẹ Lan phải trả là : 1 250 000 – 250 000 = 1 000 000 ( đồng )

Đáp số: 1 000 000  đồng

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Bình luận đã bị đóng.