Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án

Giải đề thi -
Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 năm học 2022

Tổng hợp các Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 Năm học 2022 – 2023 có đáp án thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006

Xem nhanh

Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 1

Đề Thi thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3.

Bài 1: (1 điểm)

1a/ Trong các phân số sau, phân số lớn hơn 1 là:

A. \dfrac {4} {7}
B. \dfrac {7} {4}
C. \dfrac {4} {4}
D. \dfrac {7} {7}

1b/ Số thích hợp điền vào chỗ trống để: 64…..chia hết cho 2 và 3 là:

A. 0

B. 2

C. 5

D. 4

Bài 2: (1 điểm)

2a/ Trong tổ em có 6 bạn trai và 5 bạn gái. Tỉ số của số bạn trai và số bạn cả tổ là:

A. \dfrac {5} {6}
B. \dfrac {6} {5}
C. \dfrac {6} {11}
D. \dfrac {5} {11}

2b/ Mẹ em làm 40 cái bánh quy, mẹ dùng  số cái bánh để đóng vào hộp quà tặng sinh nhật bà. Số cái bánh mẹ đem tặng bà là:

A. 8

B. 50

C. 10

D. 32

Bài 3: (1 điểm)

3a/ Bạn Hồng mua về 300 cm dây ruy băng để trang trí bảng tin của lớp. Hỏi bạn ấy đã mua bao nhiêu mét dây ruy băng?

A. 3 m

B. 3 cm

C. 30 m

D. 300 m

3b/ Mỗi ngày em tập thể dục hết 23giờ. Như vậy, một ngày em tập thể dục được bao nhiêu phút?

A. 20 phút

B. 90 phút

C. 40 phút

D. 120 phút

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Tính

A. \dfrac {3} {7} + \dfrac {4} {3} =………………………………………………
B. \dfrac {2} {7} x \dfrac {4} {5} =………………………………………………

Bài 2: (2 điểm)

2a/ Tính giá trị biểu thức (1 điểm)   

b/ Tìm x (1 điểm)

\dfrac {3} {5} : \dfrac {7} {3} + \dfrac {2} {7}
X x \dfrac {2} {5} = \dfrac {3} {4}

Bài 3: (1 điểm) Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm

a/ 5 tấn 78kg = …………. kg      

b/  7m2 3dm2  =  703…….

Bài 4: (2 điểm) Sân bóng đá mi ni hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 18m. Tính diện tích sân bóng đá mi ni, biết rằng chiều rộng bằng 4/7 chiều dài.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: (1 điểm) Ngôi trường em đang học, được xây dựng trên mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 50m, chiều dài 70m. Nhà thiết kế đã chừa lại 1/7 diện tích mảnh đất để làm sân chơi. Em hãy tính diện tích sân chơi của trường em.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 1

PHẦN I: (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm. Khoanh sai hoặc dư đáp án 0 điểm.

1a/ B.\dfrac {7} {4} vì tử số lớn hơn mẫu số nên phân số \dfrac {7} {4} lớn hơn 1.

1b/ B. 2    vì  642 chia hết cho 2 và 3

2a/ C.\dfrac {6} {11} vì trong tổ em có 6 bạn trai và 5 bạn gái nên cả tổ có 11 bạn. Tỉ số của số bạn trai và số bạn cả tổ là \dfrac {7} {4}
2b/ D. 32\dfrac {4} {5} của 40 cái bánh là 40 x \dfrac {4} {5} = 32

3a/ A. 3 m vì đổi 300 cm = 3 m

3b/ C. 40 phút\dfrac {2} {3} đổi giờ = 40 phút (60 x \dfrac {2} {3} = 40)

PHẦN II: (7 điểm):

Bài 1: (1 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5đ

A. \dfrac {3} {7} + \dfrac {4} {3} = \dfrac {9} {21} + \dfrac {28} {21} = \dfrac {37} {21}
B. \dfrac {2} {7} x \dfrac {4} {5} = dfrac {2×4} {7×5} = dfrac {8} {35}

Bài 2: (2 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 1đ

a) \dfrac {3} {5} : \dfrac {7} {3} + \dfrac {2} {7}
=\dfrac {9} {35} + \dfrac {2} {7} (0,5đ)
=\dfrac {19} {35} (0,5đ)
b) X x \dfrac {2} {5} = \dfrac {3} {4}(0,5đ)
X = \dfrac {3} {4} : \dfrac {2} {5}(0,5đ)
X = \dfrac {15} {8}(0,5đ)

Bài 3: (1 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5đ

a/ 5 tấn 78 kg = 5 078 kg 

b/ 7 m2 3 dm2  = 703 dm2

Bài 4: (2 điểm)

Hiệu số phần bằng nhau là:

7 – 4  = 3 (phần)

Chiều rộng sân bóng đá mi ni là:

18 : 3 x 4 = 24 (m)

Chiều dài sân bóng đá mi ni là:    

18 : 3 x 7 = 42 (m)

Diện tích sân bóng đá mi ni là:

24 X 42 = 1008 (m2)

Đáp số: 1008 m2

Bài 5: (1 điểm)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

50 x 70 = 3500 (m2)     

Diện tích sân chơi trường em là:

3500 x  = 500 (m2)

Đáp số: 500 m2

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Đề toán lớp 4 kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 2

Đề Thi thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3.

Bài 1: (1 điểm)

1a/ Trong các phân số sau, phân số lớn hơn 1 là:

A. \dfrac {2} {7}
B. \dfrac {7} {2}
C. \dfrac {2} {2}
D. \dfrac {7} {7}

1b/ Số thích hợp điền vào ô trống để: 73……chia hết cho 2 và 3 là:

A. 0

B. 2

C. 4

D. 5

Bài 2: (1 điểm)

2a/ Tổ Một lớp em có 5 bạn nữ và 6 bạn nam. Tỉ số của số bạn nữ so với số bạn cả tổ là:

A. \dfrac {5} {6}
B. \dfrac {6} {5}
C. \dfrac {5} {11}
D. \dfrac {6} {11}
2b/ Lan gấp được 30 bông hoa hồng bằng giấy. Lan dùng \dfrac {2} {3} số bông hoa đó đóng vào hộp để tặng sinh nhật bạn. Số bông hoa giấy Lan đem tặng sinh nhật bạn là:

A. 10

B. 15

C. 20

D. 45

Bài 3: (1 điểm)

3a/ Màn hình máy vi tính của em dùng để học online có độ dài 4dm3cm. Hỏi màn hình máy vi tính của em dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

A. 403 cm

B. 4 300 m

C. 430 cm

D. 43 cm

3b/ An giải xong bài toán hết 15giờ. Vậy An giải bài toán trong bao nhiêu phút?

A. 10 phút

B. 12 phút

C. 15 phút

D. 60 phút

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: Tính: (1 điểm)

A. \dfrac {2} {3} + \dfrac {3} {7} =………………………………………………
B. \dfrac {2} {9} x \dfrac {3} {7} =………………………………………………

Bài 2: (2 điểm)

2a/ Tính giá trị biểu thức (1 điểm)

b/ Tìm x (1 điểm)

\dfrac {1} {5} x \dfrac {4} {3} + \dfrac {3} {2}
X x \dfrac {2} {5} = \dfrac {3} {4}

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

a/ 3 tấn 65 kg = …………. kg  

b/ 5m2 43dm2 = 543…….

Bài 4: (2 điểm) Quyển sách Tiếng Anh của em hình chữ nhật có nửa chu vi là 42cm. Tính diện tích quyển sách Tiếng Anh đó, biết rằng chiều rộng bằng 34  chiều dài.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: (1 điểm) Tháng trước, bạn Hoa tiết kiệm được 150 000 đồng. Hoa đã sử dụng  35 số tiền đó để tham gia phong trào kế hoạch nhỏ. Hỏi bạn Hoa còn lại bao nhiêu tiền?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và lời giải chi tiết Đề toán lớp 4 kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 2

PHẦN I: (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm. Khoanh sai hoặc dư đáp án 0 điểm.

1a/ B.\dfrac {7} {2} vì tử số lớn hơn mẫu số nên phân số \dfrac {7} {2} lớn hơn 1.

1b/ B. 2    vì  732 chia hết cho 2 và 3 

2a/ C.\dfrac {5} {11} vì Tổ Một có 5 bạn nữ và 6 bạn nam nên tổ Một có tất cả 11 bạn. Tỉ số của số bạn nữ so với số bạn cả tổ là \dfrac {5} {11}.
2b/ C.\dfrac {2} {3} của 30 là 30 x \dfrac {2} {3} = 20

3a/ D. 43 cm vì đổi 4 dm 3 cm = 43 cm

3b/ B.12 phút vì đổi\dfrac {1} {5} giờ = 12 phút (60 x\dfrac {1} {5} = 12)

PHẦN II: (7 điểm):

Bài 1: (1 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5 đ

A. \dfrac {2} {3} + \dfrac {3} {7} = \dfrac {14} {21} + \dfrac {9} {21} = \dfrac {23} {21}
B. \dfrac {2} {9} : \dfrac {3} {7} = \dfrac {2} {9} x \dfrac {7} {3} = \dfrac {14} {27}

Bài 2: (2 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 1 đ

a) \dfrac {1} {5} x \dfrac {4} {3} + \dfrac {3} {2} = \dfrac {4} {15} + \dfrac {3} {2} = \dfrac {53} {20}
b) X x \dfrac {2} {5} = \dfrac {3} {4}
X = \dfrac {3} {4} : \dfrac {2} {5}
X = \dfrac {15} {8}

Bài 3: (1 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5 đ

a/ 3 tấn 65 kg = 3065 kg         

b/ 5m2 43dm2 = 543 dm2

Bài 4: (2 điểm)

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Chiều rộng của quyển sách Tiếng Anh là:

42: 7 x 3 = 18 (cm)

Chiều dài của quyển sách Tiếng Anh là:    

42: 7 x 4 = 24 (cm)

Diện tích của quyển sách Tiếng Anh là:

18 X 24 = 432 (cm2)

Đáp số: 432 cm2

Bài 5: (1 điểm)

Số tiền bạn Hoa đã tham gia phong trào kế hoạch nhỏ là:

150 000 x = 90 000 (đồng)   

Số tiền bạn Hoa còn lại là:

150 000 – 90 000 = 60 000 (đồng)               

Đáp số: 60 000 đồng

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Đề thi môn toán lớp 4 học kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 3

Đề Thi thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3.

Bài 1: (1 điểm)

1a/ Trong các phân số sau, phân số bằng 1 là:

A. \dfrac {9} {4}
B. \dfrac {4} {9}
C. \dfrac {4} {4}
D. \dfrac {9} {8}

1b/ Số thích hợp điền vào chỗ trống để: 79…..chia hết cho 2 và 9:

A. 0

B. 2

C. 4

D. 5

Bài 2: (1 điểm)

2a/ Đội văn nghệ lớp em có 2 bạn trai và 5 bạn gái. Tỉ số của số bạn trai và số bạn cả đội là:

A. \dfrac {2} {5}
B. \dfrac {5} {2}
C. \dfrac {2} {7}
D. \dfrac {5} {7}
2b/ Lớp 4A có 45 học sinh. Trong đó có \dfrac {3} {5} số học sinh đủ điều kiện để tiêm vacxin ngừa covid trong tháng Tư. Số học sinh đủ điều kiện để tiêm là:

A. 27

B. 15

C. 9

D. 75

Bài 3: (1 điểm)

3a/ Bản đồ nước Việt Nam treo ở lớp em có độ dài 1m 20cm. Hỏi bản đồ nước Việt Nam treo ở lớp em dài bao nhiêu xăng – ti – mét ?

A. 1 200 cm

B. 12 m

C. 12 cm

D. 120 cm

3b/ Ba em đi làm bằng xe máy. Mỗi ngày, ba đi từ nhà đến công ty hết 34 giờ. Như vậy ba đi hết bao nhiêu phút?

A. 30 phút

B. 40 phút

C. 45 phút

D. 120 phút

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: Tính: (1 điểm) 

A. \dfrac {9} {7} + \dfrac {3} {4} =………………………………………………
B. \dfrac {5} {7} : \dfrac {3} {4} =………………………………………………

Bài 2: (2 điểm)

2a/ Tính giá trị biểu thức (1 điểm)  

    b/ Tìm x (1 điểm)

\dfrac {1} {5} x \dfrac {7} {2} – \dfrac {2} {3}
X x \dfrac {11} {8} = \dfrac {7} {5}

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

a/ 6 yến 2 kg = …………. kg    

b/ 7dm2 41cm2 = 741…….

Bài 4: (2 điểm) Sân cỏ phía sau trường em hình chữ nhật có nửa chu vi là 24m. Tính diện tích sân cỏ phía sau trường em, biết rằng chiều rộng bằng 35  chiều dài.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: (1 điểm) Trước cửa nhà em có khuôn viên trồng cây xanh hình thoi có độ dài đường chéo thứ nhất là 40m và đường chéo thứ hai bằng 35  đường chéo thứ nhất. Tính diện tích khuôn viên trồng cây xanh đó?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi môn toán lớp 4 học kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 3

PHẦN I: (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm. Khoanh sai hoặc dư đáp án 0 điểm.

1a/ C.\dfrac {4} {4} vì tử số bằng mẫu số nên phân số \dfrac {4} {4} bằng 1

1b/ B. 2    vì  792 chia hết cho 2 và 9

2a/ C.\dfrac {2} {7} vì Đội văn nghệ lớp em có 2 bạn trai và 5 bạn gái thì số bạn cả đội là 7.  Tỉ số của số bạn trai và số bạn cả đội là 27 \dfrac {2} {7}
2b/ A. 27\dfrac {3} {5} của 45 là 45 x \dfrac {3} {5}= 27

3a/ D. 120 cm vì đổi 1 m 20 cm = 120 cm

3b/ C. 45 phút vì đổi \dfrac {3} {4} giờ = 45 phút (60 x \dfrac {3} {4}= 45)

PHẦN II: (7 điểm):

Bài 1: (1 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5đ

A. \dfrac {9} {7} + \dfrac {3} {4} = \dfrac {36} {28} + \dfrac {21} {28} = \dfrac {57} {28}
B. \dfrac {5} {7} : \dfrac {3} {4} = \dfrac {5} {7} x \dfrac {4} {3} = \dfrac {20} {21}

Bài 2: (2 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 1

\dfrac {1} {5} x \dfrac {7} {2} – \dfrac {2} {3} = \dfrac {7} {10} – \dfrac {2} {3} = \dfrac {1} {30}
X x \dfrac {11} {8} = \dfrac {7} {5}
X = \dfrac {7} {5} : \dfrac {11} {8}
X = \dfrac {56} {55}

Bài 3: (1 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5đ

a/ 6 yến 2 kg = 62 kg

b/ 7 dm2 41 cm2 = 741 cm2

Bài 4: (2 điểm)

Tổng số phần bằng nhau là:       

3 + 5 = 8 (phần) 

Chiều rộng sân cỏ phía sau trường em là:       

24: 8 x 3 = 9 (m)

Chiều dài sân cỏ phía sau trường em là:

24: 8 x 5 = 15 (m)

Diện tích sân cỏ phía sau trường em là:

9 X 15 = 135 (m2)

Đáp số: 135 m2

Bài 5: (1 điểm)

Đường chéo thứ hai của khuôn viên là:

40 x 35 = 24 (m)

 Diện tích khuôn viên trồng cây xanh là:

(40 x 24) : 2 = 480 (m2)

Đáp số: 480 m2    

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Đề thi toán lớp 4 học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án – Đề 4

Đề Thi thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

 Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3.

Bài 1: (1 điểm)

1a/ Số thích hợp viết vào chỗ chấm  …..100 = 15 là: \dfrac {…} {100} = \dfrac {1} {5} là:

A.  4

B.  5

C.  20

D.  25

1b/ Tỉ số phần không tô đậm so với phần tô đậm của hình bên là:

Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 năm học 2022 – 2023 đề 4 bài 1

A.   925

B.    1625

C.    169

D.   916

Bài 2: (1 điểm)

2a/ Trong các dãy số sau, dãy số nào chỉ chứa các phân số tối giản?

A. \dfrac {1} {4} ; \dfrac {5} {8} ; \dfrac {4} {6}
B. \dfrac {2} {3} ; \dfrac {5} {7} ; \dfrac {9} {11}
C. \dfrac {12} {4} ; \dfrac {3} {3} ; \dfrac {1} {2}
D. \dfrac {4} {9} ; \dfrac {3} {12} ; \dfrac {7} {10}

2b/ Mỗi ô vuông có cạnh 1cm. Diện tích hình bình hành ABCD là:

Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 năm học 2022 – 2023 đề 4 bài 2b

A. 6 cm2

B. 3 cm2  

C. 84 cm2

D. 18 cm2

Bài 3: (1 điểm)

3a/ Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: \dfrac {7} {2} ; \dfrac {2} {5} ; \dfrac {3} {2} ; \dfrac {1} {5}
A. \dfrac {1} {5} ; \dfrac {1} {5} ; \dfrac {3} {2} ; \dfrac {7} {2}
B. \dfrac {2} {5} ; \dfrac {1} {5} ; \dfrac {3} {2} ; \dfrac {7} {2}
C. \dfrac {7} {2} ; \dfrac {3} {3} ; \dfrac {2} {5} ; \dfrac {1} {5}
D. \dfrac {1} {5} ; \dfrac {3} {2} ; \dfrac {2} {5} ; \dfrac {7} {2}

3b/ Chiều dài bảng của lớp học được vẽ trên bản đồ theo tỉ lệ 1:100 là 3 cm. Chiều dài thật của bảng lớp là:

A.  30 cm

B.  3 dm

C.  300 mm

D.  3 m

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: Tính: (2 điểm)

A. \dfrac {2} {3} + \dfrac {3} {4} =………………………………………………
B. \dfrac {7} {6} – \dfrac {4} {5} =………………………………………………
C. \dfrac {3} {10} x 35 =………………………………………………
D. \dfrac {4} {8} : \dfrac {2} {3} =………………………………………………

Bài 2: (2 điểm)

a. Tìm X  (1 điểm)    

b. Tính giá trị biểu thức (1 điểm)

X : \dfrac {3} {10} = \dfrac {7} {15}
\dfrac {2} {5} : (\dfrac {5} {3} – \dfrac {4} {5})

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: (2 điểm) Trong buổi giao lưu với đoàn khách về thăm trường. Bạn Chi đội trưởng đã giới thiệu tổng số học sinh ở trường là 2 763 học sinh và cứ 5 học sinh nam thì có 4 học sinh nữ. Em hãy giúp đoàn khách tính số học sinh nam và học sinh nữ toàn trường?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: (1 điểm) Tính tổng diện tích cửa ra vào và cửa sổ có trong hình dưới theo mét? Biết mỗi ô vuông đều có cạnh 50cm.

Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 năm học 2022 – 2023 đề 4 bài 4

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề thi toán lớp 4 học kì 2 năm 2022 – 2023 có đáp án – Đề 4

PHẦN I: (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm. Khoanh sai hoặc dư đáp án 0 điểm.

1a/ C. 20\dfrac {20} {100} = \dfrac {20:20} {100:20} = \dfrac {1} {5}
1b/ D.\dfrac {9} {16} vì hình bên có 9 phần không tô đậm so và 16 phần tô đậm.
2a/ B.\dfrac {2} {3} ; \dfrac {5} {7} ; \dfrac {9} {11} vì đây dãy số nào chỉ chứa các phân số tối giản.

2b/ D. 18 cm2  vì 6 x 3 = 18 nên Diện tích hình bình hành ABCD là 18 cm2

3a/ A.\dfrac {1} {5} ; \dfrac {2} {5} ; \dfrac {3} {2} ; \dfrac {7} {2} vì đây là dãy các phân số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

3b/ D. 3m  vì Chiều dài bảng của lớp học được vẽ trên bản đồ theo tỉ lệ 1:100 là 3 cm. Chiều dài thật của bảng lớp là 3 x 100 = 300 (cm) = (3 m)

PHẦN II: (7 điểm):

Bài 1: (2 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5 điểm

A. \dfrac {2} {3} + \dfrac {3} {4} = \dfrac {8} {12} + \dfrac {9} {12} = \dfrac {17} {12}
B. \dfrac {7} {6} – \dfrac {4} {5} = \dfrac {35} {30} – \dfrac {24} {30} = \dfrac {11} {30}
C. \dfrac {3} {10} x 35 = \dfrac {3×35} {10} = \dfrac {105} {10} = \dfrac {21} {2}
D. \dfrac {4} {8} : \dfrac {2} {3} = \dfrac {4} {8} x \dfrac {3} {2} = \dfrac {4×3} {8×2} = \dfrac {12} {16} = \dfrac {3} {4}

Bài 2: (2 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 1 điểm

 a. Tìm X  (1 điểm)  

b. Tính giá trị biểu thức (1 điểm)

X : \dfrac {3} {10} = \dfrac {7} {15}
X = \dfrac {7} {15} x \dfrac {3} {10}
X = \dfrac {7} {50}
\dfrac {2} {5} : (\dfrac {5} {3} – \dfrac {4} {5})
=\dfrac {2} {5} : \dfrac {13} {15}
=\dfrac {6} {13}

Bài 3: (2 điểm) Mỗi bước tính đúng đạt 0,5 điểm

Tổng số phần bằng nhau: 

5 + 4 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần là:

2 763 : 9 = 307 (học sinh)

Số học sinh nam của trường là:

307 x 5 = 1 535 (học sinh)

Số học sinh nữ của trường là:  

307 x 4 = 1 228 (học sinh)

Đáp số: HS nam: 1 535 học sinh; HS nữ: 1 228 học sinh      

Bài 4: (1 điểm) Mỗi bước tính đúng đạt 0,5 điểm

Diện tích mỗi ô vuông là:

50 x 50= 2 500 (cm2)

Vì tổng số ô vuông để làm cửa sổ và cửa ra vào là 16 ô vuông

Vậy tổng diện tích cửa ra vào và cửa sổ có trong hình là:

2 500 x 16 = 40 000 ( cm2) = 4 (m2)

Đáp số; 4 m2

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Đề ôn thi toán lớp 4 học kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 5

Đề Thi thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

 Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3.

Bài 1: (1 điểm)

1a/ Trong các phân số sau, phân số bé hơn 1 là:

A. \dfrac {3} {5}
B. \dfrac {5} {3}
C. \dfrac {3} {3}
D. \dfrac {5} {5}

1b/ Số thích hợp điền vào chỗ trống để: 64….chia hết cho 2 và 5 là:

A. 0

B. 2

C. 4

D. 5

Bài 2: (1 điểm)

2a/ Trong tổ em có 5 bạn trai và 4 bạn gái. Tỉ số của số bạn trai và số bạn trong tổ là:

A. \dfrac {4} {5}
B. \dfrac {5} {4}
C. \dfrac {5} {9}
D. \dfrac {4} {9}
2b/ Bạn Lan có 30 bông hoa, bạn ấy dùng \dfrac {5} {6} số bông hoa của mình để tặng quà sinh nhật cho bạn Hồng. Số bông hoa bạn Lan tặng bạn Hồng là:

A. 6

B. 36

C. 5

D. 25

Bài 3: (1 điểm)

3a/ Bạn Nam cần dùng 2 m dây nhựa để nhảy thể dục. Hỏi bạn ấy cần dùng bao nhiêu xăng-ti-mét dây nhựa ?

A. 200 cm

B. 200 m

C. 20 cm

D. 2 000 cm

3b/ Mỗi tiết học ở trường dài \dfrac {2} {3} giờ. Như vậy Nam học xong một tiết thì hết bao nhiêu phút?

A. 20 phút

B. 40 phút

C. 30 phút

D. 90 phút

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: Tính: (1 điểm) 

a) \dfrac {1} {5} – \dfrac {1} {7} =……………………..
b) \dfrac {1} {9} : \dfrac {5} {7} =……………………..

Bài 2: (2 điểm)

2a/ Tính giá trị biểu thức (1 điểm)   

b/ Tìm x (1 điểm)

\dfrac {2} {3} x \dfrac {1} {5} + \dfrac {1} {2}
X : \dfrac {3} {2} = \dfrac {1} {5}

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

a/ 6 tấn 67 kg = …………. kg

b/ 5m2 9 dm2  =  509…………

Bài 4: (2 điểm) Chiếc bảng cá nhân của em hình chữ nhật có nửa chu vi là 54cm. Tính diện tích bảng cá nhân đó, biết rằng chiều rộng bằng \dfrac {4} {5} chiều dài.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: (1 điểm) Quãng đường từ nhà đến trường dài 450m. Bạn Minh đã đi được  quãng đường thì dừng lại mua đồ ăn sáng. Hỏi Minh còn phải đi bao nhiêu mét nữa mới đến trường?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và lời giải chi tiết Đề ôn thi toán lớp 4 học kì 2 năm học 2022 – 2023 – Đề 5

PHẦN I: (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm. Khoanh sai hoặc dư đáp án 0 điểm.

1a. A\dfrac {3} {5} vì tử số bé hơn mẫu số nên phân số \dfrac {3} {5} bé hơn 1

1b/ A. 0   vì  640 chia hết cho 2 và 5

2a/ C\dfrac {5} {9} vì Trong tổ em có 5 bạn trai và 4 bạn gái thì số bạn trong tổ có tất cả là 9. Tỉ số của số bạn trai và số bạn trong tổ là \dfrac {5} {9}
\dfrac {5} {6} của 30 là 30 x \dfrac {5} {6} 25

3a/ A. 200 cm vì đổi m = 200 cm

vì đổi \dfrac {2} {3} giờ = 40 phút (60 x \dfrac {2} {3}= 40)

PHẦN II: (7 điểm):

Bài 1: (1 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5đ

a) \dfrac {1} {5} – \dfrac {1} {7} = \dfrac {7} {35} – \dfrac {5} {35} = \dfrac {2} {35}
b) \dfrac {1} {9} : \dfrac {5} {7} =\dfrac {1} {9} x \dfrac {7} {5} = \dfrac {2} {35}

 Bài 2: (2 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 1 đ

\dfrac {2} {3} x \dfrac {1} {5} + \dfrac {1} {2} = \dfrac {2} {15} + \dfrac {1} {2} = \dfrac {19} {30}
X : \dfrac {3} {2} = \dfrac {1} {5}
X = \dfrac {1} {5} x \dfrac {3} {2}(0,5đ)
X = \dfrac {3} {10}(0,5đ)

Bài 3: (1 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5đ

a/ 6 tấn 67 kg = 6 067 kg         

b/ 5m2 9 dm2  =  509 dm

Bài 4: (2 điểm) Mỗi bước tính đúng đạt 0,5 điểm

Tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần) 

Chiều rộng của bảng cá nhân là:

54: 9 x 4 = 24 (cm)         

Chiều dài của bảng cá nhân là:    

54: 9 x 5 = 30 (cm)

 Diện tích của bảng cá nhân là:   

24 X 30 = 720 (cm2)

Đáp số: 720 cm2 

Bài 5: (1 điểm) Mỗi bước tính đúng đạt 0,5 điểm

Quãng đường bạn Minh đã đi là:

450  x 25 =  300 (m)

Quãng đường Minh còn phải đi để đến trường là:

450 – 300  = 150 (m)

Đáp số: 150 m

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Đề thi toán lớp 4 học kì 2 mới nhất năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 6

Đề Thi thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3.

Bài 1: (1 điểm)

1a. Phân số \dfrac {2} {3} bằng phân số nào dưới đây:
A. \dfrac {8} {9}
B. \dfrac {6} {12}
C. \dfrac {20} {30}
D. \dfrac {4} {9}

1b. Phân số tối giản chỉ phần tô đậm của hình sau là:

Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 năm học 2022 – 2023 đề 6 bài 1a
A. \dfrac {4} {10}
B. \dfrac {2} {5}
C. \dfrac {4} {6}
D. \dfrac {5} {2}

Bài 2: (1 điểm)

2a.  10m2 10dm= ……….. dm2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 100 010 

B. 101

C. 1 010 

D. 101 000

2b. Một hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 24cm và 70cm. Diện tích hình thoi là:

A. 1 680 dm 

B. 1 680 cm

C. 840 dm2 

D. 840 cm2

Bài 3: (1 điểm)

3a. Một lớp học có 42 học sinh. Hỏi \dfrac {2} {3} số học sinh trong lớp là bao nhiêu em?

A. 63

B. 21

C. 28

D. 14

3b.  Trên một bản đồ có tỉ lệ 1: 10 000 000, khoảng cách giữa hai thành phố là 46 mm thì khoảng cách thật là bao nhiêu?

A. 46 km

B. 460 km

C. 4600 m

D. 4 600 km

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: Tính: (2 điểm)

A. \dfrac {7} {4} + \dfrac {1} {6} =………………………………………………
B. \dfrac {12} {15} x 3 =………………………………………………
C. 2- \dfrac {4} {5} : \dfrac {6} {7} =………………………………………………

Bài 2: (2 điểm)

a) Xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: \dfrac {3} {5} ; \dfrac {17} {17} ; \dfrac {15} {14} ; \dfrac {13} {15} (1 điểm)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Tìm y: (1 điểm)

\dfrac {3} {5} x y = \dfrac {4} {7}

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: (2 điểm) Sau vườn nhà bạn Lan có một mảnh đất hình chữ nhật dùng để trồng rau. Biết chu vi của mảnh đất là 240m và chiều dài hơn chiều rộng 28m. Tính diện tích mảnh đất trồng rau của nhà bạn Lan.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: (1 điểm) Nhân dịp sinh nhật, bạn Mai được mẹ dẫn đi mua một chiếc xe đạp mới. Đến cửa hàng, Mai chọn chiếc xe đạp trị giá 800 000 đồng. Cửa hàng bán giảm cho mẹ Mai \dfrac {1} {5} giá bán vì có đợt khuyến mãi. Hỏi mẹ Mai phải trả bao nhiêu tiền?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi toán lớp 4 học kì 2 mới nhất năm học 2022 – 2023 – Đề 6

PHẦN I: (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm. Khoanh sai hoặc dư đáp án 0 điểm.

1a/ C.\dfrac {20} {30} vì Phân số \dfrac {2} {3} = \dfrac {2×10} {3×10} = \dfrac {20} {30}
1b/ B.\dfrac {2} {5} Hình bên được chia làm 10 phần bằng nhau, tô đậm 4 phần. Phân số tối giản chỉ phần tô đậm là \dfrac {2} {5}\dfrac {4:2} {10:2} = \dfrac {2} {5}

2a/ C. 1 010  vì 10 m2 10 dm= 1 010 dm2.

2b/ D. 840 cm2 vì  Diện tích hình thoi là: 24 x 70 : 2 = 840

3a/ C.28\dfrac {2} {3} của 42 là 28 (42 x \dfrac {2} {3} = 28)

3b/ B. 460 km vì Trên một bản đồ có tỉ lệ 1: 10 000 000, khoảng cách giữa hai thành phố là 46 mm thì khoảng cách thật là: 46 x 10 000 000 = 460 000 000 (mm) = 460 (km)

PHẦN II: (7 điểm):

Bài 1: (2 điểm): Học sinh làm đúng bài a, b đạt 0,5 điểm/ bài, làm đúng bài c đạt 1 điểm

A. \dfrac {7} {4} + \dfrac {1} {6} = \dfrac {21} {12} + \dfrac {2} {12} = \dfrac {23} {12}
B. \dfrac {12} {15} x 3 = \dfrac {12×3} {15} = \dfrac {36} {15} = \dfrac {12} {5}
C. 2- \dfrac {4} {5} : \dfrac {6} {7} = 2 – \dfrac {14} {15} = \dfrac {16} {15}

Bài 2: (2 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 1 điểm

a) Xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: \dfrac {3} {5} ; \dfrac {13} {15} ; \dfrac {17} {17} ; \dfrac {15} {14}(1 điểm)

b) Tìm y: (1 điểm)

\dfrac {3} {5} x y = \dfrac {4} {7}
y = \dfrac {4} {7} : \dfrac {3} {5}
y = \dfrac {20} {21}

Bài 3: (2 điểm)

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

240 : 2 = 120 (m)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

(120 + 28) : 2 = 74 (m)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

(120 – 28) : 2 = 46 (m)  

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

74 x 46 = 3 404 (m2

Đáp số:  3 404 m2

Bài 4: (1 điểm)

Số tiền cửa hàng đã bán giảm cho mẹ Mai là:

800 000 x  15  = 160 000 (đồng)

Số tiền mẹ Mai phải trả là:

800 000 – 160 000 = 640 000 (đồng)

Đáp số: 640 000 đồng

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Đề toán lớp 4 cuối kì 2 có đáp án năm học 2022 – 2023 – Đề 7

Đề Thi thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

 Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3.

Bài 1: (1 điểm)

1a/ Phân số \dfrac {5} {7} bằng phân số nào sau đây?
A. \dfrac {35} {49}
B. \dfrac {49} {35}
C. \dfrac {20} {21}
D. \dfrac {21} {20}

1b/ Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, chiều dài phòng học lớp đo được 5 cm. Chiều dài thật của phòng học đó là:

A.  1000 mm

B. 1000 cm                

C. 1000 dm            

D. 1000 m

Bài 2: (1 điểm)

2a/ Hiện nay chị 20 tuổi, tuổi em bằng \dfrac {3} {5} tuổi chị. Vậy tuổi em là:

A.  4 tuổi                   

B. 10 tuổi                 

C. 11 tuổi               

D. 12 tuổi

2b/ 3 tạ 5 kg =……..kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A.  3050

B. 35

C. 305               

D. 350

Bài 3: (1 điểm)

3a/ Bác Hồ sinh năm 1890. Vậy Bác Hồ sinh vào thế kỉ bao nhiêu?

A.  18  

B. 19

C. 20

D. 21

3b/ 20m2=…………..cm2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A.  200  

B. 2 000

C. 20 000  

D. 200 000

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: Tính: (2 điểm)

A. 4 + \dfrac {5} {7}=………………………………………………
B. \dfrac {4} {9} – \dfrac {2} {8} =………………………………………………
C. \dfrac {5} {9} x \dfrac {6} {7} =………………………………………………
D. \dfrac {5} {6} : \dfrac {2} {3} =………………………………………………

Bài 2: (2 điểm)

2a/ Tính giá trị biểu thức (1 điểm)   

b/ Tìm x (1 điểm)

\dfrac {7} {6} – \dfrac {4} {3} x \dfrac {1} {6}
X : \dfrac {5} {7} = \dfrac {5} {3}

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: (2 điểm) Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều dài gấp 3 lần rộng. Tính diện tích khu đất đó?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: (1 điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài  là 12 cm, chiều rộng là 6 cm. Tính diện tích hình thoi (như hình vẽ) .            

Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 năm học 2022 – 2023 đề 7 bài 3

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và lời giải chi tiết Đề toán lớp 4 cuối kì 2 có đáp án năm học 2022 – 2023 – Đề 7

PHẦN I: (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm. Khoanh sai hoặc dư đáp án 0 điểm.

1a. A\dfrac {35} {49} vì Phân số \dfrac {5} {7} = \dfrac {5×5} {7×7} = \dfrac {35} {49}

1b/ B.  1 000 cm vì Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, chiều dài phòng học lớp đo được 5 cm nên chiều dài thật của phòng học đó là: 5 x 200 = 1 000 (cm)

2a/ D. 12 tuổi\dfrac {3} {5} của 20 là 20 x \dfrac {3} {5} = 12

2b/ C. 305 kg vì  đổi 3 tạ 5 kg = 305 kg.

3a/ B. 19  vì  Bác Hồ sinh năm 1890 thuộc thế kỉ 19.

3b/ D. 200 000 cm2 vì  đổi 20m2 = 200 000 cm2

PHẦN II: (7 điểm):

Bài 1: (2 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5 điểm  

A. 4 + \dfrac {5} {7} = \dfrac {28} {7} + \dfrac {5} {7} = \dfrac {33} {7}
B. \dfrac {4} {9} – \dfrac {2} {8} = \dfrac {32} {72} – \dfrac {18} {72} = \dfrac {14} {72} = \dfrac {7} {72}
C. \dfrac {5} {9} x \dfrac {6} {7} = \dfrac {5×6} {9×7} = \dfrac {30} {63} = \dfrac {10} {21}
D. \dfrac {5} {6} : \dfrac {2} {3} = \dfrac {5} {6} x \dfrac {3} {2} = \dfrac {15} {12} = \dfrac {5} {4}

Bài 2: (2 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 1 điểm

2a/ Tính giá trị biểu thức (1 điểm)   

b/ Tìm x (1 điểm)

\dfrac {7} {6} – \dfrac {4} {3} x \dfrac {1} {6} = \dfrac {7} {6} – \dfrac {2} {9} = \dfrac {17} {18}
X : \dfrac {5} {7} = \dfrac {5} {3}
X = \dfrac {5} {3} x \dfrac {5} {7}
X = \dfrac {25} {21}

Bài 3: (2 điểm)

Tổng số phần bằng nhau: 3 + 1 = 4  ( phần )               (0,5 đ)

Chiều rộng khu đất là: 160 : 4  = 40 ( m)                    (0,5 đ)

Chiều dài khu đất là: 40 x 3 = 120 ( m)                       (0,5 đ)

Diện tích khu đất hình chữ nhật: 120 x 40=  4 800 (m2 )      (0,5 đ)

Đáp số: 4800 m2

Bài 4: (1 điểm)

Theo hình vẽ, chiều dài hình chữ nhật ABCD = đường chéo hình thoi KH = 12 cm, chiều rộng hình chữ nhật ABCD = đường chéo hình thoi GI = 6 cm  (0,5đ)

Diện tích thoi GHIK là: 1262 = 36 (cm 2 )  ( 0,5 đ )

Đáp số : 36 cm 2                    

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Đề ôn tập toán lớp 4 kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 8

Đề Thi thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

 Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3.

Bài 1: (1 điểm)

1a/ Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:

A. 7860

B. 9358 

C. 6053

D. 8356

1b/ Phân số \dfrac {5} {7} bằng phân số nào dưới đây:
A. \dfrac {20} {30}
B. \dfrac {10} {14}
C. \dfrac {20} {40}
D. \dfrac {11} {33}

Bài 2: (1 điểm)

2a/ Trong các hình dưới đây, hình có chu vi bé nhất là: 

Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 năm học 2022 – 2023 đề 8 bài 2a

A. Hình bình hành

B. Hình vuông

C. Hình chữ nhật

D. Hình bình hành và hình vuông

2b/ Trước sân nhà, mẹ em trồng hoa hồng trong một cái chậu hình thoi có diện tích là 120 cm2, độ dài đường chéo thứ nhất là 12 cm. Vậy độ dài đường chéo thứ hai là:

A. 10 cm

B. 10 cm2

C. 20 cm

D. 20 cm2

Bài 3: (1 điểm)

3a/ Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 12 tấn 78 kg = … kg là:

A. 1 278

B. 12 078

C. 10 278

D. 12 708

3b/ Chữ thích hợp điền vào chỗ chấm của \dfrac {1} {6} giờ = 10… là:

A. phút 

B. giây

C. giờ

D.  thế kỉ

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: Tính: (2 điểm)

A. \dfrac {8} {15} + \dfrac {2} {3} =………………………………………………
B. \dfrac {12} {5} – \dfrac {4} {7} =………………………………………………………
C. \dfrac {3} {4} x 12 =………………………………………………
D. \dfrac {5} {7} : \dfrac {4} {9} =………………………………………………

Bài 2: (2 điểm)

2a/ Tính giá trị biểu thức (1 điểm)   

b/ Tìm x (1 điểm)

\dfrac {3} {2} x \dfrac {1} {3} + \dfrac {1} {4}
\dfrac {1} {7} : x = \dfrac {1} {3}
Bài 3: (2 điểm) Vào giờ chơi, sân trường em rất vui nhộn với biết bao trò chơi trên một khuôn viên hình chữ nhật có chiều rộng kém chiều dài 75m. Tính diện tích của sân trường em, biết rằng chiều rộng bằng \dfrac {3} {8} chiều dài.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: (1 điểm) Trong cuộc thi vẽ tranh “Chiếc ô tô mơ ước”, lớp 4/1 vẽ được 36 tranh, lớp 4/2 vẽ được 44 tranh, lớp 4/3 vẽ được hơn 2 tranh so với trung bình cộng số tranh của hai lớp 4/1 và 4/2 vẽ. Hỏi lớp 4/3 vẽ được bao nhiêu tranh?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và lời giải chi tiết Đề ôn tập toán lớp 4 kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 8

PHẦN I: (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm. Khoanh sai hoặc dư đáp án 0 điểm.

1a/ A.  7 860  vì Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là 7860

1b/ B.\dfrac {10} {14} vì Phân số \dfrac {5} {7} = \dfrac {5×2} {7×2} = \dfrac {10} {14} hay \dfrac {10:2} {14:2} = \dfrac {5} {7}

2a/ C. Hình chữ nhật vì chu vi hình chữ nhật là (6 + 2) x 2 = 16; chu vi hình vuông là 5 x 4 = 20; chu vi hình bình hành (11 + 6) x 2 =  34

2b/ C. 20 cm  vì độ dài đường chéo thứ hai là 120 x 2 : 12 = 20

3a/ B. 12 078  vì  đổi 12 tấn 78 kg = 12 078 kg

3b/ A. phút vì đổi \dfrac {1} {6} giờ = 10 phút

PHẦN II: (7 điểm):

Bài 1: (2 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5 điểm  

A. \dfrac {8} {15} + \dfrac {2} {3} = \dfrac {8} {15} + \dfrac {10} {15} = \dfrac {8+10} {15} \dfrac {18} {15} = \dfrac {6} {5}
B. \dfrac {12} {5} – \dfrac {4} {7} = \dfrac {84} {35} – \dfrac {20} {35} = \dfrac {84-20} {35} = \dfrac {54} {35}
C. \dfrac {3} {4} x 12 = \dfrac {3} {4} x \dfrac {12} {1} = \dfrac {3×12} {4×1} = \dfrac {36} {4} = 9
D. \dfrac {5} {7} : \dfrac {4} {9} = \dfrac {5} {7} x \dfrac {9} {4} = \dfrac {5×9} {7×4} = \dfrac {45} {28}

Bài 2: (2 điểm): Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 1 điểm

2a/ Tính giá trị biểu thức (1 điểm)   

b/ Tìm x (1 điểm)

\dfrac {3} {2} x \dfrac {1} {3} + \dfrac {1} {4} = \dfrac {1} {2} + \dfrac {1} {4} = \dfrac {3} {4}
\dfrac {1} {7} : x = \dfrac {1} {3}
x = \dfrac {1} {7} : \dfrac {1} {3}
x = \dfrac {3} {7}

 Bài 3: (2 điểm)                            

Giải

Hiệu số phần bằng nhau là:

8 – 3=  5 (phần)

Giá trị của một phần là:

75 : 5 = 15 (m)

Chiều rộng của sân trường là:

15 × 3 = 45 (m)

Chiều dài của sân trường là:

15 × 8 = 120 (m)

Diện tích của sân trường là:

120 x 45 = 5400 (m2)

Đáp số: 5400 m2

Bài 4: (1 điểm)  Mỗi bước tính đúng đạt 0,5 điểm

Giải

Trung bình cộng số tranh của lớp 4/1 và lớp 4/2 vẽ được là:

(36 + 44) : 2 = 40 (tranh)   

Số tranh lớp 4/3 vẽ được là:

40 + 2 = 42 (tranh)

Đáp số:  42 tranh

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Đề toán lớp 4 kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 9

Đề Thi thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006

Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

 Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3.

Bài 1: (1 điểm)

1a/ Phân số \dfrac {2} {3} bằng phân số nào dưới đây:
A. \dfrac {4} {9}
B. \dfrac {8} {12}
C. \dfrac {6} {12}
D. \dfrac {12} {15}

1b/ Phân số tối giản chỉ phần tô đậm của hình sau là: 

Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 năm học 2022 – 2023 đề 9 bài 1b
A. \dfrac {4} {8}
B. \dfrac {2} {4}
C. \dfrac {1} {3}
D. \dfrac {1} {2}

Bài 2: (1 điểm)

2a/ 18m2 5cm2 = ……….. cm2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 185

B. 1 805

C. 18 005

D. 180 005

2b/ Một hình bình hành có độ dài đáy là 14cm, chiều cao là 12cm. Diện tích hình bình hành là:

A. 168cm

B. 168cm2

C. 84cm

D. 84cm2

Bài 3: (1 điểm)

3a/ Một sợi dây đồng dài 96m. Hỏi \dfrac {2} {3} sợi dây đồng dài bao nhiêu mét?

A. 144m

B. 32m

C. 64m

D. 48m

3b/ Đặc điểm của hình bình hành là:

A. Có một cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
B. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
C. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.
D. Có hai cặp cạnh đối diện không song song và bằng nhau.

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: Tính: (2 điểm)

A. \dfrac {2} {3} + \dfrac {7} {2} =………………………………………………
B. \dfrac {2} {3} X \dfrac {4} {5} =………………………………………………………
C. 7 – \dfrac {3} {2} : \dfrac {6} {9} =………………………………………………

Bài 2: (2 điểm)

a) Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

b. Tìm x: 

\dfrac {2} {3} ; \dfrac {19} {12} ; \dfrac {5} {4} ; \dfrac {1} {6}
\dfrac {4} {7} – x = \dfrac {1} {3}
Bài 3: (2 điểm) Phòng hội trường của trường học của em hình chữ nhật có nửa chu vi là 48m. Chiều rộng bằng \dfrac {1} {3} chiều dài. Tính:

a) Chiều dài, chiều rộng của phòng hội trường

b) Diện tích của phòng hội trường?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: (1 điểm) Mỗi ngày đi học Hoa được mẹ cho 15.000 đồng ăn quà vặt. Một hôm trên đường đi học về Hoa nhìn thấy một chú gấu bông rất dễ thương trưng bày trong cửa hàng được bán với giá 70.000 đồng. Hoa quyết định ngày nào cũng để dành ra 10.000 đồng. Đố em, bạn Hoa sẽ phải để dành bao nhiêu ngày thì đủ tiền mua chú gấu bông ấy.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và lời giải chi tiết Đề toán lớp 4 kì 2 năm học 2022 – 2023 có đáp án – Đề 9

PHẦN I: (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm. Khoanh sai hoặc dư đáp án 0 điểm.

1a/ B.\dfrac {8} {12} vì Phân số \dfrac {2} {3} = \dfrac {2×4} {3×4} = \dfrac {8} {12} hay \dfrac {2} {3} = \dfrac {8:4} {12:4} = \dfrac {2} {3}
1b/ D.\dfrac {1} {2} vì hình bên có 8 phần bằng nhau, tô đậm 4 phần. Phân số tối giản chỉ phần tô đậm là \dfrac {4} {8} = \dfrac {4:2} {10:2} = \dfrac {1} {2}

1a/ B.  812   23  = 2 43 4  =  812  hay 8 : 412 : 4 = 23

1b/ D. 12  vì hình bên có 8 phần bằng nhau, tô đậm 4 phần. Phân số tối giản chỉ phần tô đậm là 48 = 4 : 28 : 2 = 12

2a/ D. 180 005   vì đổi 18m2 5cm2 = 180 005 cm2

2b/ B. 168cm2   vì  Diện tích hình bình hành là: 14 x 12 = 168 (cm2)

3a/ C. 64 m vì 96 x\dfrac {2} {3}= 64

3b/ B. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau vì  Đặc điểm của hình bình hành là có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

PHẦN II: (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 0,5 điểm  

A. \dfrac {2} {3} + \dfrac {7} {2} = \dfrac {4} {6} + \dfrac {21} {6} = \dfrac {4+21} {6} = \dfrac {25} {6}
B. \dfrac {2} {3} X \dfrac {4} {5} = \dfrac {2×4} {3×5} = \dfrac {8} {15}
C. 7 – \dfrac {3} {2} : \dfrac {6} {9} = 7 – \dfrac {9} {4} = \dfrac {19} {4}

Bài 2: (2 điểm) Học sinh làm đúng mỗi bài đạt 1 điểm

\dfrac {1} {6} ; \dfrac {2} {3} ; \dfrac {5} {4} ; \dfrac {19} {12}
\dfrac {4} {7} – x = \dfrac {1} {3}
x=\dfrac {4} {7} – \dfrac {1} {3}
x=\dfrac {5} {21}

 Bài 3: (2 điểm)

Tổng số phần bằng nhau là: (0,5 điểm)

1 + 3 = 4 (phần)      

Chiều dài phòng hội trường hình chữ nhật là: (0,5 điểm)

48 : 4 x 3 = 36 (m)    

Chiều rộng phòng hội trường hình chữ nhật là: (0,5 điểm)

48 : 4 x 1 = 12 (m)    hoặc: 48 – 36 = 12 (m)               

Diện tích phòng hội trường hình chữ nhật là:  (0,5 điểm)  

36 x 12 = 432 (m2)  

Đáp số: a) Chiều dài: 36 m, Chiều rộng: 12 m            

b) Diện tích: 432 m2

Bài 4: (1 điểm)

Nếu mỗi ngày Hoa đều để dành 10.000 đồng thì số ngày mà bạn Hoa sẽ để dành đủ tiền để mua chú gấu bông là:

70.000 : 10.000 = 7 (ngày)  Đáp số: 7 ngày

Giáo viên biên soạn đề thi và đáp án
Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Giáo viên tiểu học với kinh nghiệm 25 năm giảng dạy.. Với kinh nghiệm hơn 25 năm giảng dạy, cô Oanh đã giúp nhiều học sinh Tiểu học tiến bộ mỗi ngày.

Bình luận đã bị đóng.