6 Cách Hướng Dẫn Bé Đặt Tính Rồi Tính Lớp 2 Hiệu Quả

Góc học tập -
đặt tính rồi tính lớp 2

Đặt tính rồi tính lớp 2 là phần kỹ năng nền tảng để bé làm quen với các phép tính trong chương trình môn Toán tiểu học. Để bé nắm chắc và thành thạo hơn về kỹ năng này, ba mẹ hãy cùng POPS Kids Learn tham khảo ngay 6 cách hướng dẫn bé học đặt tính rồi tính trong bài viết này nhé!

Kiến thức cơ bản về đặt tính rồi tính toán lớp 2

Đặt tính rồi tính là một dạng bài tập, mà các bé sẽ thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia giữa các con số. Cách trình bày phép tính của dạng toán lớp 2 đặt tính rồi tính là viết dọc từ trên xuống dưới theo các ô trên bảng hoặc trong vở ô ly. Rồi sau đó thực hiện lần lượt từng bước tính để tìm kết quả.

toán đặt tính rồi tính lớp 2
Cách trình bày đặt tính rồi tính

Kỹ năng này sẽ được bé thực hiện liên tục xuyên suốt chương trình môn Toán tiểu học. Nhằm giúp bé ghi nhớ các phép tính cũng như rèn luyện thói quen trình bày cẩn thận. Ở mỗi chương trình học Toán từ lớp 1 đến lớp 5, các bé sẽ được tiếp xúc với nhiều dạng đặt tính và tính khác nhau, và theo lần lượt từ kiến thức cơ bản đến kiến thức nâng cao.

>>> Bạn có thể tham khảo thêm: “Những trò chơi toán học lớp 2 đơn giản nhất dành cho bé

Trong đó, chương trình toán lớp 2 đặt tính rồi tính có các kiến thức cơ bản sau:

Phép cộng đặt tính rồi tính trong phạm vi 100 (có nhớ)

bài tập đặt tính rồi tính lớp 2
Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Hay còn gọi là dạng bài toán đặt tính rồi tính tổng lớp 2 trong phạm vi 100. Bao gồm:

  • Phép cộng có tổng bằng 10

1 + 9 = 10

9 + 1 = 10

2 + 8 = 10

8 + 2 = 10

3 + 7 = 10

7 + 3 = 10

4 + 6 = 10

6 + 4 = 10

5 + 5 = 10

  • Bảng cộng:

9 + 2 = 11

9 + 3 = 12

9 + 4 = 13

9 + 5 = 14

9 + 6 = 15

9 + 7 = 16

9 + 8 = 17

8 + 3 = 11

8 + 4 = 12

8 + 5 = 13

8 + 6 = 14

8 + 7 = 15

8 + 8 = 16

7 + 4 = 11

7 + 5 = 12

7 + 6 = 13

7 + 7 = 14

6 + 5 = 11

6 + 6 = 12

38 + 5; 69 + 15

 38

+ 5 

 43

8 thêm 5 bằng 13, viết 3 nhớ lại 1.

3 thêm 1 bằng 4, viết 4.

Vậy: 38 + 5 = 43

   78

+ 15

   93

7 cộng 5 bằng 13, viết 3, nhớ 1.

7 thêm 1 bằng 8, 8 cộng thêm 1 bằng 9, viết 9.

Vậy: 78 + 15 = 93

  • Phép cộng có tổng bằng 100

65 + 35 = ?

   65

+ 35

 100

5 với 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1

3 cộng 1 bằng 4, 6 thêm 4 bằng 10, viết 10

Vậy: 65 + 35 = 100

Phép trừ đặt tính rồi tính trong phạm vi 100 (có nhớ)

bài tập toán lớp 2 đặt tính rồi tính
Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Hay còn gọi là đặt tính rồi tính hiệu lớp 2 trong phạm vi 100. Bao gồm những kiến thức quan trọng cần ghi  nhớ sau:

  • Số tròn chục trừ đi một số

Ví dụ: 40 – 7; 50 – 17

40

– 7

33

0 < 7 nên không trừ được 8, lấy 10 trừ đi 7 ra 3, viết 3 nhớ 1

4 trừ 1 bằng 3, viết 3. Vậy 40 – 8 = 33

  50

– 17

  33

0 < 7 nên không trừ được 8, lấy 10 trừ đi 7 ra 3, viết 3 nhớ 1

1 thêm 1 bằng 2,  lấy 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. Vậy 50 – 17 = 33

  • Bảng trừ
11 – 2 = 912 – 3 = 913 – 4 = 914 – 5 = 9
11 – 3 = 812 – 4 = 813 – 5 = 814 – 6 = 8
11 – 4 = 712 – 5 = 713 – 6 = 714 – 7 = 7
11 – 5 = 612 – 6 = 613 – 7 = 614 – 8 = 6
11 – 6 = 512 – 7 = 513 – 8 = 514 – 9 = 5
11 – 7 = 412 – 8 = 413 – 9 = 4
11 – 8 = 312 – 9 = 3
11 – 9 = 2
15 – 6 = 316 – 7 = 917 – 8 = 9
15 – 7 = 816 – 8 = 817 – 9 = 8
15 – 8 = 716 – 9 = 718 – 9 = 9
15 – 9 = 4
  • 11 trừ đi một số

Ví dụ: 31 – 5; 51 – 15

31

– 5

26

1 < 5 nên không trừ được 5, lấy 11 trừ đi 5 ra 6, viết 6 nhớ lại 1

3 trừ 1 bằng 2, viết 2. 

Vậy 31 – 5 = 26

51

– 15

36

1 < 5 nên không trừ được 5, lấy 11 trừ đi 5 ra 6, viết 6 nhớ lại 1

1 nhớ thêm 1 bằng 2, 5 trừ đi 2 ra 3, viết 3. Vậy 51 – 15 = 36

100 trừ một số: 100 – 45; 100 – 9

100

– 45

  55

0 < 5 nên không trừ được 5, ta lấy 10 trừ đi 5 ra 5, viết 5 nhớ lại 1

4 nhớ thêm 1 bằng 5, 0 < 5 nên không trừ được 5, lấy 10 trừ đi 5 ra 5, viết 5 nhớ lại 1

1 trừ 1 bằng 0, viết 0.  Vậy 100 – 45 = 55

100

– 9

91

0 < 9 nên không trừ được 9, lấy 10 trừ đi 9 ra 1, viết 1 nhớ lại 1

0 < 1 không trừ được 1, lấy 10 trừ đi 1 ra 9, viết 9 nhớ lại 1. 

1 trừ 1 bằng 0, viết 0.  Vậy 100 – 9 = 91

Phép cộng, phép trừ đặt tính rồi tính không nhớ trong phạm vi 1000

Ở chương trình học toán lớp 2, bé sẽ bắt đầu tiếp xúc với các số trong phạm vi 1000. Vì thế, bé cần học cách đọc, cách so sánh của các số trong phạm vi 1000 trước khi học đặt tính rồi tính. Để bé dễ dàng tiếp cận và ghi nhớ kiến thức mới này, bé chỉ cần học các phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trong môn Toán lớp 2

  • Đọc và viết các số tự nhiên trong phạm vi 1000 (số tròn hàng trăm, số tròn hàng chục, các số 3 chữ số, viết số thành tổng)

Ví dụ 1:  Số 800 đọc là: “Tám trăm”.

Số 800 là số có 3 chữ số gồm 1 chữ số 8 và hai chữ số 0. Cách viết cho biết số có 8 trăm, 0 chục và 0 đơn vị.

Ví dụ 2: Số 270 đọc là “Hai trăm bảy mươi”.

270 cũng là số có 3 chữ số gồm chữ số 2, chữ số 7 và chữ số 0. Cách viết cho biết số có 2 trăm, 7 chục và 0 đơn vị.

Ví dụ 3: Số 107 đọc là “Một trăm linh bảy”. 107 gồm 1 là số hàng trăm, 0 là số hàng chục và 7 là số hàng đơn vị.

Ví dụ 4: Số 122 đọc là “Một trăm hai mươi hai”. 121 là số có 3 chữ số gồm chữ số 1 và hai chữ số 2. Cách viết cho biết số có 1 trăm, 2 chục và 2 đơn vị.

Chú ý: Nguyên tắc viết số: một chục thì bằng 10 đơn vị, một trăm tương đương với 10 chục, một nghìn tính bằng 10 trăm.

Ví dụ 5: Viết số thành tổng các hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị:

546 = 500 + 40 + 6

Ví dụ 6: 208 = 200 + 8

Ví dụ 7: 430 = 400 + 30

  • So sánh giữa các số tự nhiên có ba chữ số

– Các số có 3 chữ số mà có chữ số hàng trăm khác nhau

Ví dụ 1: So sánh hai số 900 và 800 ta thấy số trăm 9 > 8 nên 900 > 800.

Ví dụ 2: So sánh hai số 201 và 796 ta thấy số trăm 2 < 7 nên 201 > 796.

– Các số có 3 chữ số có chữ số hàng trăm bằng nhau

Ví dụ 3: So sánh hai số có 3 chữ số 217 và 296 ta thấy số trăm bằng nhau cùng là 2, ta so sánh chữ số hàng chục: vì 1 < 9 nên 217 < 296.

Áp dụng công thức, ta so sánh hai số 191 và 144 ta có: 191 > 144.

– Các số có 3 chữ số mà có chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục bằng nhau

Ví dụ 4: So sánh hai số 510 và 512 . Ta thấy số trăm bằng nhau cùng là 5, và chữ số hàng chục cũng bằng nhau là 1. Vậy ta tiếp tục so sánh các chữ số hàng đơn vị: vì 0 < 2 nên 510 < 512.

  • Ví dụ các phép tính

Giải bài toán lớp 2 đặt tính rồi tính tổng phạm vi 1000

327 + 231;

212 + 254;

533 + 226;

231 + 53.

Bài giải

327

+ 231

558          

212

+ 254

466         

533

+ 226

759        

231

+ 53

284

Giải bài toán lớp 2 đặt tính rồi tính hiệu phạm vi 1000

563 − 231;

537 − 215;

863 − 432;

189 − 57.

Bài giải

  563

− 231

   232    

   537

− 215

   322          

   863

− 432

   431          

   189

−   57

   132

Chú ý: Khi cộng hoặc trừ các số tự nhiên có 3 chữ số, ta viết các chữ số thẳng hàng đúng cột (đơn vị thẳng hàng đơn vị, chục thẳng hàng chục, trăm thẳng hàng cột trăm).

Sau đó đặt tính rồi tính bằng cách cộng (hoặc trừ) từ bên phải sang bên trái, bắt đầu cộng (hoặc trừ) từ cột đơn vị.

Trên đây là kiến thức dạng bài đặt tính rồi tính lớp 2 cơ bản mà các bé cần nắm vững. Các phép tính này sẽ thường xuyên có mặt trong các bài kiểm tra và bài thi của bé cho đến chương trình học đặt tính rồi tính lớp 2 học kì 2. Vì thế ba mẹ cần hiểu rõ những khó khăn của bé ngay từ đầu để hướng dẫn bé học kỹ năng này theo phương pháp phù hợp nhất.

Ba mẹ có thể tìm hiểu thêm bộ môn Toán tư duy tại POPS Kids Learn với phương pháp học CPA (Concrete – Pictorial – Abstract) hiện đại mang ý nghĩa Thực tiễn – Hình ảnh – Khái quát, Toán tư duy lồng ghép các hoạt động, trò chơi thực tiễn có tính tương tác cao giúp hiểu sâu, nhớ lâu và kích thích niềm đam mê Toán học.

toán lớp 2 đặt tính rồi tính tổng

>>>Tham khảo Toán tư duy tương tác lớp 2 cho bé tại POPS Kids Learn

Khó khăn thường gặp khi bé học toán đặt tính rồi tính lớp 2

Tuy chỉ là kiến thức cơ bản khá đơn giản, nhưng nếu không tập trung ngay từ đầu các bé vẫn có thể gặp khó khăn khi tiếp thu bài học này. Dưới đây là những vấn đề mà các bé thường gặp khi làm bài toán lớp 2 đặt tính rồi tính 

Bé không nhớ cách trình bày đặt tính rồi tính

Kỹ năng trình bày là trọng điểm trong dạng bài đặt tính rồi tính lớp 2. Tuy nhiên, có rất nhiều bé không nhớ cách trình bày này mà viết luôn kết quả dẫn đến giải bài sai.

Vì thế, ba mẹ cần nhắc bé thực hiện từng bước đặt tính và tính khi làm bài tại nhà nhiều lần để bé có thể ghi nhớ lâu hơn. Từ đó, bé sẽ cẩn thận chú ý đến yêu cầu của đề bài hơn.

Bé trình bày lệch hàng

Đây là vấn đề thường gặp khi bé đang thực hiện đặt tính và tính từ 1 chữ số sang 2 chữ số. Việc bé đặt lệch hàng, làm chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị ở sai vị trí dẫn đến việc thực hiện phép sai. Vì thế, ba mẹ cần hướng dẫn bé cách trình bày thẳng hàng giữa các đơn vị và cho bé luyện tập nhiều lần.

Bé khó khăn khi thực hiện phép tính phạm vi số lớn

bài đặt tính rồi tính lớp 2
Bài tập đặt tính và tính lớp 2 trong phạm vi số lớn

Số ở phạm vi lớn là kiến thức mới mẻ và khá phức tạp với sức ghi nhớ còn non nớt của bé. Vì thế, bé sẽ thường gặp khó khăn khi gặp phép tính phạm vi số lớn.

Bé quên cách thực hiện phép đặt tính rồi tính có nhớ

Thật dễ dàng khi bé chỉ cần thực hiện phép tính đơn thuần không nhớ. Nên khi gặp dạng bài tập đặt tính rồi tính lớp 2 có nhớ bé sẽ dễ dàng quên cách làm, hoặc thiếu bước nhớ. Điều này dẫn đến việc bé làm bài tập bị sai và gặp điểm thấp khi làm bài kiểm tra

6 cách hướng dẫn bé đặt tính rồi tính lớp 2 hiệu quả

Ba mẹ cần quan sát và xác định được khó khăn mà bé gặp phải khi làm các bài tập đặt tính rồi tính lớp 2. Từ đó có thể đưa ra phương pháp khắc phục phù hợp với con. Ba mẹ có thể tham khảo 6 cách hướng dẫn bé đặt tính rồi tính lớp 2 hiệu quả dưới đây

Rèn luyện thao tác đặt tính và tính

Để đạt được kỹ năng này bé cần làm các bài tập toán lớp 2 đặt tính rồi tính cơ bản thường xuyên. Từ đó sẽ hình thành nên thói quen đọc kỹ đề bài và trình bày theo đúng yêu cầu

Hướng dẫn bé xác định đúng vị trí của các số trong phép tính

Để bé xác định đúng vị trí của các số trong phép tính, ba mẹ cần cho bé phân biệt được các chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của các số. Từ đó, bé sẽ dễ dàng đặt phép tính đúng vị trí theo thứ tự hàng số mà bé đã được hướng dẫn

Kết hợp các trò chơi vào phép tính

Môn Toán là một môn học khá cứng nhắc đối với các bé nhỏ. Vì thế các bé thường sẽ cảm thấy khó khăn hơn trong việc học tập và ghi nhớ. Nếu ba mẹ khéo léo lồng ghép những trò chơi giải đố vào các phép đặt tính và tính lớp 2 sẽ giúp các bé hào hứng hơn. Từ đó, bé cũng sẽ cảm thấy môn Toán không khó như mình nghĩ và có hứng thú trong học tập hơn.

Cho bé rèn luyện bài tập từ cơ bản đến nâng cao

Chỉ khi bé nắm được kiến thức cơ bản nền tảng thì bé mới có thể ghi nhớ cách thực hiện bài tập lâu hơn. Vì thế, thay vì áp lực bé bằng cách làm bài tập nhảy cóc để bé học nhanh hơn, ba mẹ nên bình tĩnh và hướng dẫn con từ những kiến thức căn bản ban đầu. Điều này cũng giúp bé dễ dàng tiếp nhận những kiến thức nâng cao ở các cấp học cao hơn.

Những điều cần lưu ý khi hướng dẫn bé học đặt tính và tính lớp 2

Để quá trình hướng dẫn bé học tập có hiệu quả tuyệt đối, ba mẹ cần lưu ý những yếu tố sau:

Luôn sát cánh bên con trong quá trình học tập

đặt tính rồi tính hiệu lớp 2
Ba mẹ nên đồng hành cùng con trong quá trình học tập

Thật khó khăn cho bé khi phải tự học khi đang ở cấp tiểu học. Vì thế việc ba mẹ luôn đồng hành cùng con sẽ tạo động lực học tập lớn cho bé. Ngoài ra, nhờ sự quan tâm thường xuyên của ba mẹ, bé sẽ ý thức được tầm quan trọng của việc học tập và sẽ có tinh thần học tập tự giác hơn  

Lập kế hoạch học tập phù hợp với con

Với sức khỏe tinh thần còn non nớt, con sẽ trở nên căng thẳng và chán nản nếu phải học tập mà không được giải trí. Vì thế, ba mẹ cần lập thời gian biểu khoa học giúp bé cân bằng giữa việc học và giải trí. 

Điều này giúp bé cảm thấy thoải mái và có hứng thú hơn trong học tập. Không những thế, việc có thời gian biểu đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe của bé

Quan tâm bài tập của con mỗi ngày

Đây là phương pháp giúp ba mẹ nắm được cách trình bày của con hằng ngày và kịp thời tìm ra lỗi sai của bé để khắc phục. Đồng thời, ba mẹ cũng biết được con đã học đến những kiến thức nào trong chương trình học của con. Từ đó, có thể đưa ra những phương pháp hỗ trợ bé học tập hiệu quả nhất.

Trao đổi với giáo viên thường xuyên

Giáo viên là người trực tiếp dạy học và hướng dẫn cho bé cùng ba mẹ, vì thế thầy/ cô sẽ hiểu rõ lực học và tính cách của bé tại trường lớp. Thường xuyên trao đổi với giáo viên giúp ba mẹ hiểu hơn về con, từ đó có thể đưa ra phương pháp hướng dẫn học phù hợp với con nhất.

Như vậy, POP Kids Learn đã chia sẻ đến ba mẹ 6 cách hướng dẫn bé đặt tính rồi tính lớp 2 hiệu quả. Đây là phần kỹ năng và kiến thức nền tảng quan trọng đối với bé, vì thế ba mẹ hãy hỗ trợ con bằng những phương pháp tốt nhất. Mong rằng bài viết mang lại thông tin hữu ích cho ba mẹ trên con đường cùng con học tập.

Bình luận đã bị đóng.