Điều Khoản Điều Kiện Chương Trình Giới Thiệu Khóa Học POPS Kids Learn – Nhận Voucher Mua Sắm Hấp Dẫn

điều khoản giới thiệu khóa học nhận quà

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình hoặc đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện này.

1. Chương Trình “GIỚI THIỆU KHÓA HỌC POPS KIDS LEARN – NHẬN VOUCHER MUA SẮM HẤP DẪN” (“Chương Trình”) áp dụng với bất kỳ khóa học có tính phí tại website: https://learn.pops.vn/ có giá trị từ: 200,000 VNĐ Trở lên và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 04 năm 2022.

2. Chương Trình áp dụng với: (“Sản Phẩm Ưu Đãi”)

– Khách hàng có tài khoản POPS hoặc POPS KIDS LEARN đã được kích hoạt.

– Thời gian Giới thiệu khách hàng từ 29 tháng 04 năm 2022 

3. Người giới thiệu hợp lệ (“Người Giới Thiệu”):

Những khách hàng có tài khoản POPS hoặc POPS Kids Learn có thể tham gia chương trình giới thiệu khóa học. 

4. Người được giới thiệu hợp lệ (“Người Được Giới Thiệu”):

i. Khách hàng mới hoàn toàn và chưa có tài khoản POPS hoặc POPS Kids Learn. 

ii. Tài khoản POPS Kids Learn mới tạo và phải được kích hoạt thành công trong khoảng thời gian từ Chương trình.

5. Một lần giới thiệu được xem là thành công (“Giới Thiệu Thành Công”) khi:

i. Người Giới Thiệu cung cấp đúng và đủ thông tin được yêu cầu của mình và của Người Được Giới Thiệu qua đường link giới thiệu khách hàng của Chương Trình trong suốt Thời Gian Chương Trình; và

ii. Người Được Giới Thiệu đăng ký tài khoản POPS Kids Learn trong Thời Gian Chương Trình và đáp ứng các tiêu chí điều kiện như sau sau khi đăng ký tài khoản:

a. Tài khoản phải được đăng ký và kích hoạt thành công trong khoản thời gian Chương trình.

b. Mã giới thiệu phải trùng khớp với thông tin Người Giới Thiệu cung cấp 

iii. Ngày giới thiệu không được muộn hơn ngày khách hàng đăng ký và kích hoạt tài khoản.

iv. Để làm rõ, Giới Thiệu Thành Công được tính trên cơ sở khóa học được giới thiệu được thanh toán thành công và không phụ thuộc số lượng Người Được Giới Thiệu.

6. Nội dung chi tiết của Chương Trình:

6.1 Cho mỗi lần Giới Thiệu người mua khóa học Thành Công trị giá tối thiểu 200,00 VNĐ, Người Giới Thiệu được nhận Ưu đãi của Chương Trình, cụ thể như sau:

a. 01 (một) mã voucher GOT IT trị giá 200,000 VNĐ (Áp dụng tại: hệ thống các cửa hàng liên kết với GOT IT trên toàn quốc. Tham khảo thêm danh sách cửa hàng tại: https://www.gotit.vn/our-merchants/brands 

6.2 Cho mỗi lần thanh toán khóa học Thành Công, Người Được Giới Thiệu được nhận Ưu đãi của Chương Trình, cụ thể như sau:

a. 01 (một) mã giảm giá 50% tối đa 100,000 VNĐ để mua khóa học đầu tiên trên POPS Kids Learn sau khi tạo tài khoản thành công.

b. Một Người Được Giới Thiệu có thể nhận được tối đa 01 Mã giảm giá trong suốt Thời Gian Chương Trình
Lưu ý: 

Đối với các giao dịch thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, hệ thống cần 03 – 05 ngày làm việc để ghi nhận giao dịch và xác nhận ưu đãi đến Người Giới Thiệu và Người được Giới Thiệu. 

Đối với các giao dịch thanh toán sử dụng các hình thức thanh toán khác, hệ thống cần 01 – 07 ngày làm việc để ghi nhận và xác nhận ưu đãi đến Người Giới Thiệu và Người được Giới Thiệu. 

***Quy định về Mã voucher:

i. Mã voucher sẽ được tự động gửi đến Người Giới Thiệu đủ điều kiện nhận qua địa chỉ email mà người giới thiệu đã cung cấp. Trong trường hợp Người Giới Thiệu không cập nhập thông tin email trên tài khoản POPS Kids Learn thì có thể kiểm tra voucher nhận được tại: https://kids.pops.vn/learn/invite

ii. Mã voucher được phép thanh toán cho tất cả các sản phẩm / dịch vụ do GOT IT cung cấp (xem thêm tại website: https://www.gotit.vn/our-merchants/brands);

iii. Mã voucher không được chấp nhận để quy đổi thành tiền mặt và không được hoàn lại

iv. POPS Kids Learn không phải là nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ được sử dụng làm quà tặng của Chương Trình (cụ thể là Mã voucher). Khách hàng khi được nhận được Ưu Đãi và trong quá trình sử dụng Mã voucher sẽ liên hệ trực tiếp với GOT IT về mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến sản phẩm dịch vụ của GOT IT. POPS Kids Learn không có trách nhiệm trả lời các thắc mắc hay khiếu nại kể trên liên quan đến việc bảo quản và sử dụng Mã voucher.

v. Tùy thuộc sự cho phép của pháp luật Việt Nam tại từng thời điểm, trong trường hợp tình trạng có sẵn và khả dụng của Mã voucher không cho phép hoặc không được bảo đảm, Khách hàng đồng ý rằng POPS Kids Learn có quyền thay đổi quà tặng khuyến mại và/hoặc nhà cung cấp quà tặng khuyến mại với giá trị tương đương.

6.5 Cách thức giới thiệu:

a. Người Giới Thiệu thực hiện giới thiệu khách hàng bằng cách tạo tài khoản trên POPS Kids Learn và mời bạn bè mua khóa học thông qua việc chia sẻ đường dẫn hoặc mã giới thiệu của mình. Xem thêm hướng dẫn chi tiết tại đây: https://kids.pops.vn/blog/gioi-thieu-khoa-hoc-nhan-voucher-mua-sam-hap-dan/b. Người Được Giới Thiệu sẽ chọn vào đường dẫn từ Người Giới Thiệu, đăng ký tài khoản POPS Kids Learn, chọn và thanh toán cho khóa học yêu thích. 

7. Bằng việc chia sẻ đường dẫn Giới Thiệu Khách Hàng, Người Giới Thiệu:

7.1 Cam kết và xác nhận đã được sự chấp thuận của Người Được Giới Thiệu để cung cấp thông tin của Người Được Giới Thiệu cho POPS Kids Learn;

7.2 Đồng ý và cam kết rằng Người Được Giới Thiệu cũng đồng ý cho POPS Kids Learn sử dụng các thông tin của Người Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu cho mục đích liên lạc, xác minh, giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn liên quan đến Chương Trình và các Sản Phẩm Ưu Đãi;

7.3 Đồng ý để POPS Kids Learn chia sẻ thông tin cá nhân của mình nhằm mục đích quảng bá, tiếp thị cho Chương Trình; và

7.4 Mặc định chấp thuận Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này.

8. POPS Kids Learn có quyền liên lạc với Người Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu qua thông tin liên lạc (bao gồm số điện thoại / thư điện tử (email)) mà Người Giới Thiệu đã cung cấp khi tham gia Chương Trình để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết. POPS Kids Learn được quyền thông báo cho Người Được Giới Thiệu về các thông tin của Chương Trình.

9. POPS Kids Learn có quyền thẩm tra tính chính xác và minh bạch của việc giới thiệu và có quyền từ chối cho Người Giới Thiệu hưởng Ưu Đãi nếu phát hiện bất kỳ sự gian lận nào trong việc giới thiệu, kể cả khi việc đăng ký và kích hoạt tài khoản của Người Được Giới Thiệu được chấp thuận và khóa học đã được thanh toán thành công cho Người Được Giới Thiệu.

10. Thông tin về Chương Trình được công bố đầy đủ trên trang web của POPS Kids Learn (https://kids.pops.vn/blog/gioi-thieu-khoa-hoc-nhan-voucher-mua-sam-hap-dan/)

11. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại, khách hàng liên hệ POPS Kids Learn theo một trong các phương thức dưới đây để được giải đáp:

– Hộp chat hỗ trợ trực tuyến (8h30 – 22h tất cả các ngày trong tuần) trên website https://learn.pops.vn/

– Đường dây nóng dành cho Khách Hàng POPS Kids Learn (+84) 909902866

– Email: popskids-support@popsww.com

12. Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, POPS Kids Learn sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với khách hàng. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quyết định cuối cùng của POPS Kids Learn.

13. Bản Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng đồng thời với Bản Điều khoản và Điều kiện của POPS và POPS Kids.14. Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này có thể bị điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết định của  POPS Kids Learn. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo, đăng ký theo quy định pháp luật và cập nhật trên website của POPS Kids Learn trước ngày áp dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *