Top 30 bài hát tiếng Anh lớp 2 hay nhất giúp bé luyện nghe hiệu quả

Góc học tập -
bài hát tiếng anh lớp 2

Các bài hát tiếng Anh lớp 2 sẽ là người bạn đồng hành giúp bé vượt qua mọi rào cản của ngôn ngữ. Với giai điệu vui tươi và lời bài hát gắn liền với tuổi thơ, nhạc tiếng anh cho bé lớp 2 chắc chắn sẽ kích thích niềm hứng thú và say mê học ngoại ngữ của bé. Hãy cùng POPS Kids Learn khám phá top 30 bài hát tiếng anh cho học sinh lớp 2 qua bài viết sau. Chắc hẳn sẽ giúp ích được cho bé học tiếng Anh lớp 2 được dễ dàng hơn.

Top 30 bài hát tiếng anh cho trẻ em lớp 2

The Shape Song

Đây là bài hát đánh vần hay giúp bé làm quen với ngữ điệu và cách phát âm.

Lời bài hát:

A circle. A circle.

Can you make a circle?

A circle. A circle.

Can you make a circle?

A circle. A circle.

Can you find a circle?

A circle. A circle.

Can you find a circle?

Can you find a circle?

Ready…GO!

I know…let’s make a diamond.

Can you make a diamond?

Here we go…

A diamond. A diamond.

Can you make a diamond?

A diamond. A diamond.

Can you make a diamond?

A diamond. A diamond.

Can you find a diamond?

A diamond. A diamond.

Can you find a diamond?

Can you find a diamond?

Ready…GO!

Hmm…what’s next?

How about a square?

A square. A square.

Can you make a square?

A square. A square.

Can you make a square?

A square. A square.

Can you find a square?

A square. A square.

Can you find a square?

Can you find a square?

Ready…GO!

Alright.

Time for one more.

Let’s try a heart.

A heart. A heart.

Can you make a heart?

A heart. A heart.

Can you make a heart?

A heart. A heart.

Can you find a heart?

A heart. A heart.

Can you find a heart?

Can you find a heart?

Ready…GO!

A circle, a diamond, a square, and a heart.

A circle, a diamond, a square, and a heart.

A circle, a diamond, a square, and a heart…

bài hát tiếng anh cho trẻ em lớp 2
Bài hát “The Shape Song” giúp bé học cách đánh vần đơn giản

Finger Family

Lời bài hát:

Daddy finger, daddy finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Mommy finger, Mommy finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Brother finger, Brother finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Sister finger, Sister finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, Baby finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

bài hát tiếng anh cho lớp 2
“Finger Family” là bài hát tiếng anh cho trẻ em lớp 2

If You’re Happy

Lời bài hát

If you’re happy happy happy, clap your hands.

If you’re happy happy happy, clap your hands.

If you’re happy happy happy, clap your hands, clap your hands.

If you’re happy happy happy, clap your hands.

If you’re angry angry angry, stomp your feet.

If you’re angry angry angry, stomp your feet.

If you’re angry angry angry, stomp your feet, stomp your feet.

If you’re angry angry angry, stomp your feet.

If you’re scared scared scared, say, “Oh no!”

If you’re scared scared scared, say, “Oh no!”

If you’re scared scared scared, say, “Oh no!” Say, “Oh no!”

If you’re scared scared scared, say, “Oh no!”

If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap.

If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap.

If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap, take a nap.

If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap.

If you’re happy happy happy, clap your hands.

If you’re happy happy happy, clap your hands.

If you’re happy happy happy, clap your hands, clap your hands.

If you’re happy happy happy, clap your hands.

bài hát tiếng anh cho học sinh lớp 2
“If You Are Happy” là bài hát tiếng anh cho lớp 2 quen thuộc

Head Shoulders Knees and Toes

Lời bài hát

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

And eyes and ears and mouth and nose.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

And eyes and ears and mouth and nose.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

And eyes and ears and mouth and nose.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

And eyes and ears and mouth and nose.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

bài hát tiếng anh của lớp 2
“Head Shoulders Knees and Toes” là bài hát tiếng anh của lớp 2 mà bé cần biết

Baby Shark

Lời bài hát

Baby Shark, doo-doo, doo-doo

Baby Shark, doo-doo, doo-doo

Baby Shark, doo-doo, doo-doo

Baby Shark

Mommy Shark, doo-doo, doo-doo

Mommy Shark, doo-doo, doo-doo

Mommy Shark, doo-doo, doo-doo

Mommy Shark

Daddy Shark, doo-doo, doo-doo

Daddy Shark, doo-doo, doo-doo

Daddy Shark, doo-doo, doo-doo

Daddy Shark

Grandma Shark, doo-doo, doo-doo

Grandma Shark, doo-doo, doo-doo

Grandma Shark, doo-doo, doo-doo

Grandma Shark

Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo

Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo

Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo

Grandpa Shark

Let’s go hunt, doo-doo, doo-doo

Let’s go hunt, doo-doo, doo-doo

Let’s go hunt, doo-doo, doo-doo

Let’s go hunt

Run away, doo-doo, doo-doo

Run away, doo-doo, doo-doo

Run away, doo-doo, doo-doo

Run away (ah!)

Safe at last, doo-doo, doo-doo

Safe at last, doo-doo, doo-doo

Safe at last, doo-doo, doo-doo

Safe at last (phew)

It’s the end, doo-doo, doo-doo

It’s the end, doo-doo, doo-doo

It’s the end, doo-doo, doo-doo

It’s the end

những bài hát tiếng anh lớp 2
“Baby Shark” là bài hát quốc dân giúp bé học từ vựng tốt hơn

Old MacDonald Had A Farm

Lời bài hát:

Old MacDonald had a farm

Ee i ee i o

And on his farm he had some cows

Ee i ee i oh

With a moo-moo here

And a moo-moo there

Here a moo, there a moo

Everywhere a moo-moo

Old MacDonald had a farm

Ee i ee i o

Old MacDonald had a farm

Ee i ee i o

And on his farm he had some chicks

Ee i ee i o

With a cluck-cluck here

And a cluck-cluck there

Here a cluck, there a cluck

Everywhere a cluck-cluck

Old MacDonald had a farm

Ee i ee i o

Old MacDonald had a farm

Ee i ee i o

And on his farm he had some pigs

Ee i ee i o

With an oink-oink here

And an oink-oink there

Here an oink, there an oink

Everywhere an oink-oink

Old MacDonald had a farm

Ee i ee i o

các bài hát tiếng anh lớp 2
“Old MacDonald had a farm” có giai điệu vui nhộn và hài hước giúp kích thích trẻ học tốt hơn

Rain Rain Go Away

Lời bài hát:

Rain, rain, go away

Come again some other day

We want to go outside and play

Come again some other day

Rain, rain, go away

Come again some other day

We want to go outside and play

Come again some other day

Rain, rain, go away

Come again some other day

We want to go outside and play

Come again some other day

ài hát tiếng anh cho bé lớp 2
“Rain Rain Go Away” là bài hát về chủ đề thời tiết thú vị

My Tooth Brush

Lời bài hát:

Brush your teeth up and down.

Brush your teeth round and round.

Brush your teeth from left to right.

Brush your teeth in the morning and night.

Brush brush brush.

Brush brush brush.

Brush your teeth in the morning and night.

Brush your teeth to keep them white.

Brush your teeth so your smile is bright.

Brush your teeth. It’s so much fun.

Brush your teeth when the day’s begun.

Brush brush brush.

Brush brush brush.

Brush your teeth when the day’s begun.

Brush your teeth, just open wide.

Brush your teeth from side to side.

Brush your teeth you sleepy head.

Brush your teeth before you go to bed.

Brush brush brush.

Brush brush brush.

Brush your teeth before you go to bed.

nghe bài hát tiếng anh lớp 2
“My Tooth Brush” nhắc nhở bé nên vệ sinh răng miệng hàng ngày

>>> Đọc thêm: “Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 2 kèm bài tập mà bé cần nắm

B-I-N-G-O

Lời bài hát:

There was a farmer had a dog

and Bingo was his name-o.

B-I-N-G-O

B-I-N-G-O

B-I-N-G-O

And Bingo was his name-o.

Clap!

There was a farmer had a dog

and Bingo was his name-o.

*-I-N-G-O

*-I-N-G-O

*-I-N-G-O

And Bingo was his name-o.

Pat your legs!

There was a farmer had a dog

and Bingo was his name-o.

*-*-N-G-O

*-*-N-G-O

*-*-N-G-O

And Bingo was his name-o.

Pat your tummy!

There was a farmer had a dog

and Bingo was his name-o.

*-*-*-G-O

*-*-*-G-O

*-*-*-G-O

And Bingo was his name-o.

Pat your head!

There was a farmer had a dog

and Bingo was his name-o.

*-*-*-*-O

*-*-*-*-O

*-*-*-*-O

And Bingo was his name-o.

Jump!

There was a farmer had a dog

and Bingo was his name-o.

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

And Bingo was his name-o.

B-I-N-G-O

B-I-N-G-O

B-I-N-G-O

And Bingo was his name-o.

nhạc tiếng anh lớp 2
Bé vừa học tiếng Anh, vừa chơi với bài hát “Bingo”

The Wheels On The Bus

Lời bài hát:

The wheels on the bus go round and round,

round and round,

round and round.

The wheels on the bus go round and round,

all through the town.

The wipers on the bus go swish, swish, swish;

Swish, swish, swish;

Swish, swish, swish.

The wipers on the bus go Swish, swish, swish,

all through the town.

The horn on the bus goes beep, beep, beep;

Beep, beep, beep;

Beep, beep, beep.

The horn on the bus goes beep, beep, beep,

all through the town…

The money on the bus goes, clink, clink, clink;

Clink, clink, clink;

Clink, clink, clink.

The money on the bus goes, clink, clink, clink,

all through the town.

The Driver on the bus says “Move on back,

move on back, move on back;”

The Driver on the bus says “Move on back,”

all through the town.

The baby on the bus says “Wah, wah, wah;

Wah, wah, wah;

Wah, wah, wah”.

The baby on the bus says “Wah, wah, wah,”

all through the town.

The mommy on the bus says “Shush, shush, shush;

Shush, shush, shush;

Shush, shush, shush.”

The mommy on the bus says “Shush, shush, shush,”

all through the town.

hát tiếng anh lớp 2
“Wheels on the bus” – Nghe bài hát tiếng Anh lớp 2 vui nhộn

What’s Your Name?

Lời bài hát:

Hello, hello what’s your name?

What’s your name? What’s your name?

Hello, hello what’s your name?

My name is Peter

Hello, hello what’s your name?

What’s your name? What’s your name?

Hello, hello what’s your name?

My name is Sally

Hello, hello what’s your name?

What’s your name? What’s your name?

Hello, hello what’s your name?

My name is Pirate Bob

Hello, hello what’s your name?

What’s your name? What’s your name?

Hello, hello what’s your name?

My name is Marty Moose

What’s your name?

nhạc tiếng anh cho lớp 2
“What’s your name” là bài hát tuổi thơ của mọi người khi mới bắt đầu học tiếng Anh

Five Little Monkeys

Lời bài hát:

Five little monkeys jumping on the bed.

One fell off and bumped his head.

Mama called the doctor and the doctor said,

“No more monkeys jumping on the bed!”

Four little monkeys jumping on the bed.

One fell off and bumped his head.

Mama called the doctor and the doctor said,

“No more monkeys jumping on the bed!”

Three little monkeys jumping on the bed.

One fell off and bumped her head.

Mama called the doctor and the doctor said,

“No more monkeys jumping on the bed!”

Two little monkeys jumping on the bed.

One fell off and bumped his head.

Mama called the doctor and the doctor said,

“No more monkeys jumping on the bed!”

One little monkey jumping on the bed.

She fell off and bumped her head.

Mama called the doctor and the doctor said,

“No more monkeys jumping on the bed!”

nhạc tiếng anh cho bé lớp 2
“Five Little Monkeys” là bài nhạc tiếng anh lớp 2 hài hước

Going To The Zoo

Lời bài hát:

We’re going to the zoo, zoo, zoo.

How about you, you, you.

You can come too, too, too.

We’re going to the zoo, zoo, zoo.

See all the monkeys scritch, scritch scratching.

Hanging by their long tails scritch, scritch scratching.

Jumping all around and scritch, scritch scratching.

We can stay all day!

We’re going to the zoo, zoo, zoo.

How about you, you, you.

You can come too, too, too.

We’re going to the zoo, zoo, zoo.

See the elephants with long trunk swinging.

Great big ears and long trunk swinging.

Snuffing up peanuts with long trunk swinging.

We can stay all day!

We’re going to the zoo, zoo, zoo.

How about you, you, you.

You can come too, too, too.

We’re going to the zoo, zoo, zoo.

See the tall giraffes with long neck stretching.

Poking out tongues with long neck stretching.

Munching on leaves with long neck stretching.

We can stay all day!

We’re going to the zoo, zoo, zoo.

How about you, you, you.

You can come too, too, too.

We’re going to the zoo, zoo, zoo.

See the slippery seals splish, splash, splashing.

Diving in the water splish, splash, splashing.

Doing funny jigs and splish, splash, splashing.

We can stay all day!

We’re going to the zoo, zoo, zoo.

How about you, you, you.

You can come too, too, too.

We’re going to the zoo, zoo, zoo.

Great big rhino he’s huff, huff, a-puffing.

Horns too heavy he’s huff, huff, a-puffing.

Don’t get too near the huff, huff, a-puffing.

Or you won’t stay all day!

We’re going to the zoo, zoo, zoo.

How about you, you, you.

You can come too, too, too.

We’re going to the zoo, zoo, zoo.

YEH!

các bài hát tiếng anh cho trẻ em lớp 2
“Going to the zoo” – Bé sẽ được tham gia chuyến phiêu lưu đến sở thú

Counting Fish

Lời bài hát:

One, two, three, four, five.

Once I caught a fish alive.

Six, seven, eight, nine, ten.

Then I let it go again.

Why did you let it go?

Because it bit my finger so.

Which finger did it bite?

This little finger on the right.

One, two, three, four, five.

One, two, three, four, five.

Once I caught a fish alive.

Six, seven, eight, nine, ten.

Then I let it go again.

Why did you let it go?

Because it bit my finger so.

Which finger did it bite?

This little finger on the right.

các bài hát tiếng anh cho lớp 2
“Counting Fish” sẽ giúp bé tập đếm bằng tiếng Anh cực thú vị

Goodbye Song

Lời bài hát:

It’s time to go home

It’s time to go home

It’s time to go home

It’s time to say goodbye

I had so much fun

And you had so much fun

We all had so much fun

And now we say goodbye

Goodbye

Goodbye

See you again

Goodbye

Goodbye

See you again

It’s time to go home

It’s time to go home

It’s time to go home

It’s time to say goodbye

I had so much fun

And you had so much fun

We all had so much fun

And now we say goodbye

Goodbye

Goodbye

See you again

Goodbye

Goodbye

See you again

It’s time to go home

It’s time to go home

It’s time to go home

It’s time to say goodbye

I had so much fun

And you had so much fun

We all had so much fun

And now we all say goodbye

Goodbye (It’s time to go home)

See you again (It’s time to go home)

Goodbye (It’s time to go home)

See you again (It’s time to say goodbye)

Goodbye (It’s time to go home)

See you again (It’s time to go home)

Goodbye (It’s time to go home)

See you again (It’s time to say goodbye)

Goodbye (It’s time to go home)

See you again (It’s time to go home)

Goodbye (It’s time to go home)

See you again (It’s time to say goodbye

các bài hát tiếng anh cho học sinh lớp 2
“Goodbye Song” là nhạc tiếng Anh lớp 2 mang lại cho bé nhiều cung bậc cảm xúc

I Like Apples

Lời bài hát:

I like apples

Because they’re red

I like apples

that is what I said

I like apples

AND APPLESAUCE!

I like apples

eat one every day

I like apples

keeps the doctor away

I like apples

AND APPLESAUCE!

I really like those apples because

If you have a tooth ache you can make applesauce

You can bake ’em, fry ’em, [G7] you know you can’t deny ’em

and if Kimmie comes over, you can even Apple Pie ’em!

các bài hát tiếng anh của lớp 2
Bài hát về các loại quả bằng tiếng Anh vui nhộn cho bé lớp 2

Days of the Week Song

Lời bài hát:

Sunday, Monday,

Tuesday, Wednesday,

Thursday, Friday, Saturday.

Sunday, Monday,

Tuesday, Wednesday,

Thursday, Friday, Saturday.

Sunday, Monday,

Tuesday, Wednesday,

Thursday, Friday, Saturday.

những bài hát tiếng anh lớp 2
“Day of the week” là bài hát tiếng Anh giúp bé ôn tập từ vựng về ngày tháng năm

London Bridge Is Falling Down

Lời bài hát:

London Bridge is falling down

Falling down, falling down

London Bridge is falling down

My fair lady

Build it up with iron bars

Iron bars, iron bars

Build it up with iron bars

My fair lady

Iron bars will bend and break

Bend and break, bend and break

Iron bars will bend and break

My fair lady

Build it up with gold and silver

Gold and silver, gold and silver

Build it up with gold and silver

My fair lady

Gold and silver we’ve not got

We’ve not got, we’ve not got

Gold and silver we’ve not got

My fair lady

London Bridge is falling down

Falling down, falling down

London Bridge is falling down

My fair lady

London Bridge is falling down

Falling down, falling down

London Bridge is falling down

My fair lady

các bài hát tiếng anh cho bé lớp 2
“London Bridge is Falling Down” là nhạc tiếng Anh cho lớp 2 phổ biến

Do You Want To Build A Snowman

Lời bài hát:

Elsa?

Do you want to build a snowman?

Come on, let’s go and play!

I never see you anymore

Come out the door

It’s like you’ve gone away

We used to be best buddies

And now we’re not

I wish you would tell me why!

Do you want to build a snowman?

It doesn’t have to be a snowman

Go away, Anna

Okay, bye

Do you want to build a snowman?

Or ride our bike around the halls?

I think some company is overdue

I’ve started talking to

The pictures on the walls!

(Hang in there, Joan)

It gets a little lonely

All these empty rooms

Just watching the hours tick by

(tick-tock tick-tock tick-tock tick-tock)

Elsa, please I know you’re in there

People are asking where you’ve been

They say, “have courage” and I’m trying to

I’m right out here for you

Just let me in

We only have each other

It’s just you and me

What are we gonna do?

Do you want to build a snowman?

nghe các bài hát tiếng anh lớp 2
“Do you want to build a snowman” là bài hát quen thuộc trong phim hoạt hình Frozen

Yankee Doodle

Lời bài hát:

Yankee Doodle went to town

A-riding on a pony,

Stuck a feather in his cap

And called it macaroni’.

Chorus:

Yankee Doodle keep it up,

Yankee Doodle dandy,

Mind the music and the step,

And with the girls be handy.

Fath’r and I went down to camp,

Along with Captain Gooding,

And there we saw the men and boys

As thick as hasty pudding.

Chorus

And there we saw a thousand men

As rich as Squire David,

And what they wasted every day,

I wish it could be saved.

Chorus

The ‘lasses they eat it every day,

Would keep a house a winter;

They have so much, that I’ll be bound,

They eat it when they’ve mind ter.

Chorus

And there I see a swamping gun

Large as a log of maple,

Upon a deuced little cart,

A load for father’s cattle.

Chorus

And every time they shoot it off,

It takes a horn of powder,

and makes a noise like father’s gun,

Only a nation louder.

Chorus

I went as nigh to one myself

As ‘Siah’s underpinning;

And father went as nigh again,

I thought the deuce was in him.

Chorus

Cousin Simon grew so bold,

I thought he would have cocked it;

It scared me so I shrinked it off

And hung by father’s pocket.

Chorus

And Cap’n Davis had a gun,

He kind of clapt his hand on’t

And stuck a crooked stabbing iron

Upon the little end on’t

Chorus

And there I see a pumpkin shell

As big as mother’s bason,

And every time they touched it off

They scampered like the nation.

Chorus

I see a little barrel too,

The heads were made of leather;

They knocked on it with little clubs

And called the folks together.

Chorus

And there was Cap’n Washington,

And gentle folks about him;

They say he’s grown so ‘tarnal proud

He will not ride without em’.

Chorus

He got him on his meeting clothes,

Upon a slapping stallion;

He sat the world along in rows,

In hundreds and in millions.

Chorus

The flaming ribbons in his hat,

They looked so tearing fine, ah,

I wanted dreadfully to get

To give to my Jemima.

Chorus

I see another snarl of men

A digging graves they told me,

So ‘tarnal long, so ‘tarnal deep,

They ‘tended they should hold me.

Chorus

It scared me so, I hooked it off,

Nor stopped, as I remember,

Nor turned about till I got home,

Locked up in mother’s chamber.

nhạc tiếng anh lớp 2
Vui học tiếng Anh cùng bài hát “Yankee Doodle” đậm chất miền Tây

A B C Song

Lời bài hát:

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S  T U V

W X Y and Z

Now I know my A-B-C’s

won’t you sing along with me?

hát tiếng anh lớp 2
Bé học đánh vần chữ cái thông qua bài hát ABC

>>> Tham khảo thêm: “Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề hay nhất

A Sailor went to sea

Lời bài hát:

A sailor went to sea sea sea

to see what she could see see see.

But all that she could see see see

was the bottom of the deep blue sea sea sea.

A seahorse!

A sailor went to sea sea sea

to see what she could see see see.

But all that she could see see see

was a seahorse swimming in the sea sea sea.

A jellyfish!

A sailor went to sea sea sea

to see what she could see see see.

But all that she could see see see

was a jellyfish swimming and a seahorse swimming in the sea sea sea.

A turtle!

A sailor went to sea sea sea

to see what she could see see see.

But all that she could see see see

was a turtle swimming, and a jellyfish swimming, and a seahorse swimming in the sea sea sea.

An octopus!

A sailor went to sea sea sea

to see what she could see see see.

But all that she could see see see

was an octopus swimming, and a turtle swimming, and a jellyfish swimming, and a seahorse swimming in the sea sea sea.

A baby shark!

A sailor went to sea sea sea

to see what she could see see see.

But all that she could see see see

was a baby shark swimming, and an octopus swimming, and a turtle swimming, and a jellyfish swimming, and a seahorse swimming in the sea sea sea.

A blue whale!

A sailor went to sea sea sea

to see what she could see see see.

But all that she could see see see

was a blue whale swimming, and a baby shark swimming, and an octopus swimming, and a turtle swimming, and a jellyfish swimming, and a seahorse swimming in the sea sea sea.

nhạc tiếng anh cho lớp 2
Bài hát “A Sailor went to sea” giúp bé học và nhận diện từ đồng âm trong tiếng Anh

Baa Baa Black Sheep

Lời bài hát:

Baa, baa, black sheep, have you any wool?

Yes sir, yes sir, three bags full!

One for the master,

One for the dame,

And one for the little boy

Who lives down the lane

Baa, baa, black sheep,

Have you any wool?

Yes sir, yes sir,

Three bags full…

Baa, baa, white sheep,

have you any wool?

yes sir, yes sir,

three needles full.

one to mend a jumper,

one to mend a frock,

and one for the little girl,

with holes in her sock.

Baa, baa, white sheep,

have you any wool?

yes sir, yes sir,

three needles full…

Baa, baa, grey sheep,

have you any wool?

yes sir yes sir ,

three bags full.

one for the kitten,

one for the cats,

and one for the owner,

to knit some wooly hats.

Baa, Baa, brown sheep,

have you any wool?

yes sir, yes sir, three bags full.

One for the mammy ,

One for the daddy

and one for the little baby

Who lives down the lane.

Baa, baa, bare sheep,

have you any wool?

No sir, no sir, no bags full.

None for the master,

none for the dame,

and none for the little boy

who lives down the lane.

Baa, baa bare sheep,

have you any wool?

No sir, no sir,

no bags full…

nhạc tiếng anh cho bé lớp 2
Học đếm cừu thông qua bài hát “Baa Baa Black Sheep” cực hay

Hey Diddle Diddle

Lời bài hát:

Hey diddle diddle, the cat and the fiddle,

The cow jumped over the moon.

The little dog laughed to see such fun

And the dish ran away with the spoon!

những bài hát tiếng anh cho trẻ em lớp 2
Bài hát tiếng Anh dành cho học sinh lớp 2 “Hey Diddle Diddle”

Hickory Dickory Dock

Lời bài hát:

Hickory dickory dock. The mouse went up the clock

The clock struck one. The mouse went down

Hickory dickory dock

Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock

A snake

Hickory dickory dock. The snake went up the clock

The clock struck two. The snake went down

Hickory dickory dock

Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock

A squirrel

Hickory dickory dock. The squirrel went up the clock

The clock struck three. The squirrel went down

Hickory dickory dock

Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock

A cat

Hickory dickory dock. The cat went up the clock

The clock struck four. The cat went down

Hickory dickory dock

Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock

A monkey

Hickory dickory dock. The monkey went up the clock

The clock struck five. The monkey went down

Hickory dickory dock

Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock

An elephant, oh no

Hickory dickory dock. The elephant went up the clock

Oh no

Hickory dickory dock

những bài hát tiếng anh cho lớp 2
“Hickory Dickory Dock” là bài hát về chủ đề con vật thú vị mà bé cần biết

Humpty Dumpty

Lời bài hát:

Humpty Dumpty sat on a wall.

Humpty Dumpty had a great fall.

All the king’s horses and all the king’s men

couldn’t put Humpty together again.

Humpty Dumpty sat on a wall.

Humpty Dumpty had a great fall.

All the king’s horses and all the king’s men

couldn’t put Humpty together again.

Humpty Dumpty sat on a wall.

Humpty Dumpty had a great fall.

All the king’s horses and all the king’s men

couldn’t put Humpty together again.

những  bài hát tiếng anh cho học sinh lớp 2
Học tiếng Anh qua bài hát “Humpty Dumpty” siêu hài hước

Hush, Little Baby

Lời bài hát:

Lulla-lulla-lullaby

Hush, little baby don’t you

Hush, little baby don’t say a word

Papa’s gonna buy you a mocking bird

And if that mocking bird don’t sing

Papa’s gonna buy you a diamond ring

And if that diamond ring is brass

Papa’s gonna buy you a looking glass

And if that looking glass gets broke

Papa’s gonna buy you a billy goat

And if that billy goat don’t pull

Papa’s gonna buy you a cart and bull

And if that cart and bull turn over

Papa’s gonna buy you a dog called Rover

And if that dog called Rover don’t bark

Papa’s gonna buy you a horse and cart

And if that horse and cart turn round

You’ll still be the sweetest little babe in town (be the sweetest litte babe)

Still be the sweetest little babe in town

La, la, la, la, la, la

Hush, little baby don’t you cry…

những bài hát tiếng anh của lớp 2
Giai điệu dễ thương trong bài hát “Hush Little Baby” giúp bé dễ ghi nhớ từ vựng hơn

I’m a Little Teapot

Lời bài hát:

I’m a little teapot,

Short and stout,

Here is my handle

Here is my spout

When I get all steamed up,

Hear me shout,

Tip me over and pour me out!

I’m a very special teapot,

Yes, it’s true,

Here’s an example of what I can do,

I can turn my handle into a spout,

Tip me over and pour me out!

những bài hát tiếng anh cho bé lớp 2
Bài hát học từ vựng chủ đề “Teapot” bổ ích

Incy Wincy Spider

Lời bài hát:

Incy wincy spider

Climbed up the water spout

Down came the rain

And washed poor incy out

Out came the sun

And dried up all the rain

So incy wincy spider

Climbed up the spout again

(Ah ee ah ee ahh…) (x2)

Incy wincy spider

Climbed up the water spout

Down came the rain

And washed poor incy out

Out came the sun

And dried up all the rain

So incy wincy spider

Climbed up the spout again

nghe những  bài hát tiếng anh lớp 2
Học tiếng Anh cùng chú nhện vui vẻ trong “Incy Wincy Spider”

Jack and Jill

Lời bài hát:

Jack and Jill went up the hill

To fetch a pail of water

Jack fell down and broke his crown

And Jill came tumbling after

Jack got up, and home did trot

As fast as he could caper

To old Dame Dob, who patched his nob

With vinegar and brown paper

Jack and Jill went up the hill

To fetch a pail of water

Jack fell down and broke his crown

And Jill came tumbling after

bài hát tiếng anh cho trẻ em lớp 2
Học từ vựng tiếng Anh về thì quá khứ qua bài hát “Jack & Jill”

Trên đây là tổng hợp top 30 bài hát tiếng anh cho bé lớp 2 tự học ngoại ngữ tại nhà mà ba mẹ có thể tham khảo. POPS Kids Learn hy vọng phương pháp học tiếng Anh qua bài hát sẽ giúp bé học hiệu quả hơn và ghi nhớ thật nhiều vốn từ vựng phong phú nhé.

Bình luận đã bị đóng.