Chinh phục dạng toán tính diện tích hình chữ nhật lớp 3

Góc học tập -
diện tích hình chữ nhật lớp 3

Muốn tính diện tích hình chữ nhật lớp 3, ta cần áp dụng công thức nào? Có bao nhiêu dạng toán lớp 3 tính diện tích hình chữ nhật? Nhằm giúp các bé hiểu rõ bản chất và công thức tính diện tích lớp 3, POPS Kids Learn sẽ bật mí một số mẹo chinh phục dạng toán này qua bài viết sau đây.

Giới thiệu dạng toán diện tích hình chữ nhật lớp 3

Bước đầu tiên, để có thể học tốt và làm bài hiệu quả về bất kỳ dạng toán nào, bé cần hiểu rõ khái niệm và bản chất của nó.

Về khái niệm, “diện tích” được hiểu là đại lượng biểu thị phạm vi của một hình hoặc hình hai chiều trong cùng một mặt phẳng. Nói cách khác, “diện tích” bề mặt hai chiều của một vật là lượng vật liệu bao phủ của vật nói.

“Diện tích hình chữ nhật” là phần bề mặt phẳng có thể dễ dàng nhìn thấy có hình dạng là hình chữ nhật.

cách tính diện tích hình chữ nhật lớp 3
Giới thiệu bài toán tính diện tích hình chữ nhật lớp 3 dành cho bé

Công thức tính diện tích hình chữ nhật lớp 3

Về quy tắc tính diện tích hình chữ nhật lớp 3, ta cần chia nhỏ hình chữ nhật đó thành các hình vuông nhỏ có diện tích bằng 1cm2. Trong đó:

  • Diện tích của hình chữ nhật đó sẽ bằng tổng của các hình vuông nhỏ có diện tích bằng 1cm2.
  • Tổng của các hình vuông sẽ bằng số hình vuông ở hàng ngang nhân với số hình vuông ở hàng dọc. Nó tương đương với chiều dài hình chữ nhật nhân với chiều rộng hình chữ nhật.

Từ đó, ta suy ra được công thức tính diện tích hình chữ nhật:

S = a x b

Trong đó:

  • S là diện tích hình chữ nhật.
  • a là chiều dài hình chữ nhật.
  • b là chiều rộng hình chữ nhật.

Từ công thức trên, ta có thể suy ra thêm hai công thức sau:

  • Công thức tính chiều dài hình chữ nhật: chiều dài = Diện tích : chiều rộng.
  • Công thức tính chiều rộng hình chữ nhật: chiều rộng = Diện tích : chiều dài.

Về đơn vị, bé cần lưu ý một số điểm sau:

  • Các đại lượng về chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật bắt buộc phải ở cùng một đơn vị đó. Nếu bài toán đưa ra các đơn vị khác nhau, bé nên tiền hình chuyển đổi các đại lượng về cùng một số đo.
  • Đơn vị đo diện tích sẽ có ký hiệu mũ 2. Ví dụ m2, dm2,cm2
công thức tính diện tích hình chữ nhật lớp 3
Mỗi một hình vuông nhỏ có diện tích 1cm2 sẽ tạo thành diện tích hình chữ nhật lớp 3

>>> Ba mẹ có thể tham khảo thêm : “Các Dạng Toán Lớp 3 Dành Cho Các Em Học Sinh”

Các dạng toán tính diện tích hình chữ nhật lớp 3

Dựa vào các công thức trên, bé hoàn toàn có thể vận dụng để giải các bài toán diện tích hình chữ nhật lớp 3 trong sách giáo khoa, sách bài tập hay các bài toán nâng cao lớp 3. Sau đây là một số dạng bài diện tích hình chữ nhật lớp 3 mà bé cần luyện tập tại nhà:

Dạng 1: Tính diện tích hình chữ nhật toán lớp 3 khi biết độ dài hai cạnh

Đây là dạng bài cơ bản của toán lớp 3 tính diện tích hình chữ nhật mà bé cần nắm rõ. Để làm tốt dạng bài này, bé cần ghi nhớ công thức tính diện tính hình chữ nhật đã học ở trên.

Bài tập ví dụ cho bé:

Ví dụ 1: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài bằng 40m và chiều rộng bằng 30m. Bé hãy tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó.

→ Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

40 x 30 = 1200 (m2)

Vậy diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó là 1200m2.

Ví dụ 2: Một tấm bìa hình chữ nhật có số đo chiều dài bằng 4dm và số đo chiều rộng là 16cm. Hỏi diện tích của miếng bìa hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

→ Chiều dài: 4dm = 40cm

Diện tích của miếng bìa hình chữ nhật đó là:

40 x 16 = 640 (cm2)

Vậy diện tích của miếng bìa hình chữ nhật đó là 640cm2.

Học Toán cùng POPS Kids Learn Tập 73 – Diện tích hình chữ nhật

Dạng 2: Tính diện tích hình chữ nhật khi chưa biết độ dài chiều rộng hoặc chiều dài

Đây là dạng bài tập mở rộng của nội dung này. Khi chưa biết độ dài chiều rộng hay chiều dài, bé cần tập trung vào những dữ kiện của đề bài và tìm số đo của cả chiều rộng và chiều dài. Từ đó, bé sẽ tính được diện tích hình chữ nhật qua công thức trên.

Các bài tập ví dụ cho bé:

Ví dụ 1: Cho một hình chữ nhật có độ dài chiều dài bằng 21cm, chiều rộng bằng một phần 3 chiều dài. Hãy tính diện tích hình chữ nhật đó.

→ Độ dài của chiều rộng hình chữ nhật đó là:

21 : 3 = 7 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

21 x 7 = 147 (cm2)

Vậy diện tích của hình chữ nhật đó là 147cm2.

Ví dụ 2: Một tấm bảng hình chữ nhật có số chu vi bằng 100cm. Biết số đo chiều rộng bằng một phần năm chu vi. Bé hãy tính diện tích của tấm bảng hình chữ nhật đó.

→ Số đo chiều rộng của tấm bảng hình chữ nhật đó là:

100 : 5 = 20 (cm)

Số đo chiều dài của tấm bảng hình chữ nhật đó là:

(100 : 2) – 20 = 30 (cm)

Diện tích của tấm bảng hình chữ nhật cần tìm là:

20 x 30 = 600 (cm2)

Vậy diện tích của tấm bảng hình chữ nhật đó là 600cm2.

Dạng 3: Tính độ dài một cạnh của hình chữ nhật khi biết diện tích hình chữ nhật.

Ngoài áp dụng cách tính diện tích hình chữ nhật lớp 3 bằng công thức trên, bé nên vận dụng các công thức mở rộng để tính số đo chiều rộng hoặc chiều dài của hình chữ nhật. 

Một số ví dụ dành cho bé:

Ví dụ: Một mảnh kính hình chữ nhật có diện tích bằng 30m2 và độ dài chiều rộng bằng 3m. Hỏi độ dài chiều dài của tấm kính hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu mét?

→ Độ dài chiều dài của tấm kính hình chữ nhật cần tìm là:

30 : 3 = 10 (m)

Vậy số đo chiều dài của tấm kính hình chữ nhật đó là 10m.

bài toán diện tích hình chữ nhật lớp 3
Các dạng bài tập toán về tính diện tích hình chữ nhật lớp 3 dành cho bé

Một số bài tập tính diện tích hình chữ nhật lớp 3

Sau khi đã nắm được khái niệm, công thức và các dạng bài toán về tính diện tích hình chữ nhật lớp 3, POPS Kids Learn sẽ gợi ý một số dạng bài tập giúp bé tự luyện tập tại nhà.

Bài 1. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 400dm, chiều rộng kém chiều dài 15m. Bé hãy tính diện tích của khu đất hình chữ nhật đó.

Đáp án:

400dm = 40m

Độ dài chiều rộng của khu đất hình chữ nhật đó là:

40 – 15 = 25 (m)

Diện tích của khu đất hình chữ nhật đó bằng:

40 x 25 = 1000 (m2)

Vậy diện tích của khu đất hình chữ nhật đó là 1000m2.

Bài 2. Một tấm bìa hình chữ nhật có chu vi bằng 60cm và bằng 4 lần chiều dài. Hỏi diện tích của tấm bìa hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Đáp án:

Nửa chu vi của tấm bìa hình chữ nhật đó bằng:

60 : 2 = 30 (cm)

Giá trị một phần là:

1 + 4 = 5 (phần)

Độ dài chiều dài tấm bìa hình chữ nhật đó là:

(30 : 5) x 4 = 24 (cm)

Độ dài chiều rộng tấm bìa hình chữ nhật đó là:

30 – 24 = 6 (cm)

Diện tích của tấm bìa hình chữ nhật đó bằng:

24 x 6 = 144 (cm2)

Vậy diện tích của tấm bìa hình chữ nhật đó bằng 144cm2.

Bài 3. Một cuốn sách hình chữ nhật có bìa dài 20cm. Diện tích của bìa sách đó bằng 220cm2. Hỏi chiều rộng của bìa sách đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Đáp án:

Độ dài chiều rộng của bìa sách hình chữ nhật đó là:

220 : 20 = 11 (cm)

Vậy độ dài chiều rộng của bìa sách hình chữ nhật đó là 11cm.

Bài 4. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 40cm, chiều rộng bé bằng một phần 10 chu vi. Hỏi diện tích hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Đáp án:

Độ dài chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

40 : 10 = 4 (cm)

Độ dài chiều dài của hình chữ nhật đó là:

(40 : 2) – 4 = 16 (cm)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

4 x 16 = 64 (cm2)

Vậy diện tích của hình chữ nhật đó là 64cm2.

Bài 5. Một khu vườn hình chữ nhật có độ dài chiều rộng bằng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh khu vườn đó (có hai cửa ra vào, mỗi cửa rộng 3m). Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu mét?

Đáp án:

Độ dài chiều dài của khu vườn hình chữ nhật đó là:

30 x 3 = 90 (m)

Chu vi của khu vườn hình chữ nhật đó bằng:

(30 + 90) x 2 = 240 (m)

Hàng rào sẽ bằng số chu vi hình chữ nhật đó trừ đi 2 cửa. Vậy độ dài của hàng rào đó là:

240 – (3 x 2) = 234 (m)

Vậy hàng rào đó dài 234m.

muốn tính diện tích hình chữ nhật lớp 3
Một số bài tập về tính diện tích hình chữ nhật lớp 3 dành cho bé luyện tập tại nhà

>>> Tìm hiểu thêm: “Công thức tính chu vi hình chữ nhật lớp 3 kèm bài tập

Trên đây là tổng hợp kiến thức và bài toán tính diện tích hình chữ nhật lớp 3 mà ba mẹ nên lưu ý khi hướng dẫn bé học toán tại nhà. Trong quá trình luyện tập dạng bài này, bé nên học kỹ các công thức liên quan đến diện tích, đọc kỹ yêu cầu đề bài để có thể chinh phục thành công dạng bài này. POPS Kids Learn xin chúc các bé sẽ học Toán lớp 3 thật tốt và đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra sắp tới nhé. 

diện tích hình chữ nhật toán lớp 3

Với phương pháp học CPA (Concrete – Pictorial – Abstract) hiện đại mang ý nghĩa Thực tiễn – Hình ảnh – Khái quát, Toán tư duy lồng ghép các hoạt động, trò chơi thực tiễn có tính tương tác cao giúp hiểu sâu, nhớ lâu và kích thích niềm đam mê Toán học.

Bình luận đã bị đóng.